Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blodiga upphostningar, symtomguide

Blodiga upphostningar ska alltid bedömas. En infektion är ofta orsaken till att man hostar upp blod, men andra tillstånd ska uteslutas.


Uppdaterad den: 2021-10-04

Annons

Vad är blodiga upphostningar?

 • Blodiga upphostningar kallas på fackspråk hemoptys.
 • Med blodiga upphostningar menas blod eller blodblandat slem som hostas upp eller harklas upp från de nedre luftvägarna. Kräkningar med blod kommer från mag-tarmkanalen och räknas inte som blodiga upphostningar.
 • De nedre luftvägarna omfattar lungor, luftrör och luftstrupen. De övre luftvägarna omfattar strupområdet, svalg och näsa med bihålor.
 • Det kan ibland vara svårt att avgöra om blodiga upphostningar kommer från de övre eller de nedre luftvägarna och det kan ibland också vara svårt att särskilja en blödning från magen från en blödning från luftvägarna.
 • I normala fall ska det inte finnas blod i det som hostas upp. Men vid exempelvis kraftig förkylningshosta kan påfrestningen på slemhinnan bli så stor så att den blöder lite och blodstrimmor hostas upp.
Annons
Annons

Vad kan anledningen vara till att man hostar upp blod?

Vanliga orsaker till att hosta upp blod är:

 • Akut bronkit:
  • Luftrörskatarr – en virusinfektion som ofta medföra mycket plågsam hosta och ömhet i bröstet
  • Tillståndet misstänks vid hosta som är intensiv och som varar mer än en vecka, först torr och irriterande, senare mer slemmig. Lite feber och ett inte särskilt nedsatt allmäntillstånd
 • Sjukdomar i de övre luftvägarna:
  • Näsblod – blöder också bakåt mot svalget, så att blod hostas eller harklas upp
  • Bihåleinflammation – kan också blöda och medföra att blod harklas upp
  • Inflammationer i mun eller svalg som halsfluss eller förkylning
 • Lunginflammation:
  • Förekommer oftast bland äldre och bland personer med försvagat allmäntillstånd. Är i regel en bakterieinfektion
  • Ger slemhosta med gulgrönt eller rostbrunt slem, feber, försvagat allmäntillstånd, ofta andnöd, eventuellt smärtor vid andning
 • Kroniskt obstruktiv bronkit (KOL):
  • Uppträder oftast hos tidigare eller nuvarande rökare och förekomsten ökar fram mot 70-årsåldern
  • Ett tillstånd som utvecklar sig över tid med perioder med andningssvårigheter och hosta
  • Tillståndet förvärras vid luftvägsinfektioner
 • Blodpropp i lungorna (lungemboli):
  • Är en komplikation som kan komma efter operation, vid långvarigt sängläge, vid p-pilleranvändning och vid cancersjukdomar. Ofta finns dock ingen bakomliggande orsak.
  • Symtomens allvarlighetsgrad beror på blodproppens storlek – från måttliga andningssvårigheter, hosta och övergående bröstsmärtor till plötsligt insättande kraftiga bröstsmärtor, uttalade andningssvårigheter, blodiga upphostningar, blåfärgade läppar och eventuell snabb chockutveckling
 • Lungcancer:
  • Uppträder oftast hos personer som har rökt länge
  • Tidiga symtom kan vara hosta, andningssvårigheter, bröstsmärtor, blodiga upphostningar, dålig matlust och viktminskning

Mer sällsynta orsaker till att hosta upp blod:

 • Utbuktningar på luftrör (bronkiektasier):
  • Är ett medfött eller förvärvat tillstånd
  • Ger tillfällig eller kronisk hosta, stora mängder upphostat slem, ökade mängder slem vid till exempel lägesändring
 • Lungtuberkulos:
  • I Sverige är majoriteten med tuberkulos utlandssmittade, och är då ofta unga vuxna.
  • Symtomen är inte särskilt specifika. Tillståndet visar sig i form av trötthet, viktminskning, nattliga svettningar, torrhosta och senare slemhosta.
 • Hjärtsvikt:
  • Uppträder i regel hos äldre människor
  • Akut hjärtsvikt:
   • Uppstår plötsligt och oväntat, ofta i samband med akut hjärtinfarkt.  Ofta finns svåra andningsbesvär, rosslande andning, hosta och skummande upphostningar
  • Kronisk hjärtsvikt:
   • Kännetecknas av andningsbesvär vid ansträngning, hosta, kraftlöshet, andningssvårigheter när patienten ligger ned, anfall med nattliga andningsbesvär, viktökning på grund av ökad mängd vätska i kroppen
 • Användning av blodförtunnande läkemedel:
  • Warfarin
  • Acetylsalicylsyra
  • Dabigatran, apixaban, rivaroxaban

Alternativa orsaker till att hosta upp blod:

 • Det är svårt att särskilja blod från luftvägarna från blödning i matstrupe eller magsäck eftersom luftvägar och tarmkanal möts i svalget. Möjliga orsaker är:
  • Magsår med blödning
  • Åderbråck i matstrupen
  • Slemhinnesår på grund av läkemedelspåverkan (främst smärtstillande läkemedel)
  • Kraftiga kräkningar kan leda till blödande slemhinnor

När ska man söka vård vid blodiga upphostningar?

 • Blodiga upphostningar är ett symtom som bör undersökas av läkare. Ett undantag kan vara enstaka tillfällen där en kraftig hostattack övergående har gett blod i slemmet.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du märkt att du hostar upp blod?
 • Finns det blod i slemmet hela tiden eller bara ibland?
 • Har du någon sjukdom i munhålan?
 • Har du bihålebesvär eller blöder du från näsan?
 • Kan blodet ha kommit från matstrupen eller magen? Har du kräkts?
 • Är du förkyld?
 • Har du känd KOL?
 • Hostar du upp stora mängder slem? Händer det särskilt ofta på morgonen när du går upp?
 • Har du andningssvårigheter?
 • Har du andra kända sjukdomar?

Undersökningar

 • Ofta görs lungröntgen vid blodiga upphostningar. Även blodprover brukar tas.
 • Om lungröntgen inte visar något avvikande och man har en tydlig luftvägsinfektion brukar ingen ytterligare undersökning göras. Ofta får man en kontroll om några veckor för att se att symtomen har klingat av.
 • Vid oklara fynd på lungröntgen, upprepad blödning eller tecken på stor blodig upphostning rekommenderas datortomografiundersökning och kontakt med lungläkare. 

Remiss

 • Vid oklara fynd på lungröntgen, upprepad blödning eller tecken på stor blodig upphostning rekommenderas datortomografiundersökning och kontakt med lungläkare.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.