Artikel | KOL |

Om HarduKOL.se

 Knappt 60 procent av KOL-patienterna uppger att de inte fått information om KOL och hur de ska hantera sjukdomen, och 71 procent har inte kännedom om vilken lungkapacitet de hade kvar vid tiden för diagnos. Det visade Netdoktors upplysningskampanj HarduKOL.se som lanserades på internationella tobaksdagen, 31 maj, 2011. 


bessie webb ljusare
Publicerad den: 2017-05-30
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

hardukol

Knappt 60 procent av KOL-patienterna uppger att de inte fått information om KOL och hur de ska hantera sjukdomen, o- Vi måste bli betydligt bättre på att informera våra KOL-patienter, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet i Solna.

Mellan 500 000 och 700 000 svenskar beräknas ha KOL och av dessa har omkring 20 procent fått diagnos. Trots att KOL är en av våra vanligaste folksjukdomar brister hälso- och sjukvården i informationen till nydiagnostiserade KOL-patienter. Enligt en ny undersökning genomförd av Netdoktor.se bland 591 KOL-patienter i Sverige anger 58 procent att de inte i samband med diagnos fått information om hur de ska hantera sjukdomen på bästa sätt. Två av tre (70,8 procent) känner inte heller till vilken lungkapacitet de hade då lungfunktionen mättes genom spirometriundersökning vid diagnostillfället.

- Siffrorna visar tydligt att vi måste bli mycket bättre på att informera våra KOL-patienter. En välinformerad patient känner större ansvar för sin sjukdom och tar bättre hand om sig. Sjukdomsförlopp och livskvalitet vid KOL avgörs i hög utsträckning av hur man lever i vardagen. Information om och hjälp till rökstopp är det viktigaste - men motion, bra kost och läkemedelsbehandling är andra viktiga hörnstenar, säger Kjell Larsson.

Spirometri genomförs sent

KOL delas in i fyra stadier beroende på vilken lungfunktion man har; lindrig, måttlig, svår och mycket svår form. Resultat från undersökningen visade att var tredje (34,8 procent) av KOL-patienterna inte kontrollerade sin lungfunktion förrän mellan ett och fyra år efter att de fått luftvägssymtom, medan en av fem (20,8 procent) väntade ytterligare mellan fem och tio år.

- Det är inte ovanligt att många har tappat 50 procent av sin lungfunktion vid diagnos-tillfället, vilket innebär att man har svår KOL. Många människor inser inte att de kan ha en allvarlig kronisk sjukdom, därför måste hälso- och sjukvården bli bättre på att ta initiativ till undersökning för att så snabbt som möjligt sätta in åtgärder, säger Kjell Larsson.

Fler resultat ur undersökningen bland KOL-patienter

30,5 procent fortsätter att röka trots KOL-diagnos
28 procent har inte fått erbjudande om hjälp till rökstopp
90 procent har inte fått kostvägledning
35 procent känner sig ofta deprimerade
29,5 procent känner sig ofta isolerade
35 procent av KOL-patienterna anger att de inte går på kontroller för sin sjukdom

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd som en onlineundersökning och har besvarats av 591 patienter med diagnostiserad KOL. Respondenterna fördelar sig brett med hänsyn till ålder, kön och bostadsort. Denna kampanj bedrivs av Netdoktor.se i samarbete med Pfizer och Boehringer Ingelheim.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar cissi bystedt 2018-07-2 14:18 (19 månader sen)

  bra info. På min vårdcentral kan inte ens kolsköterskan svara på frågor om min kol. ej heller låta mig komma till lungmott. jag har haft koldiagnos sedan 2010. jag hittar bästa svar på netdoktor, därefter frågar jag husläkaren som iregel inte lyssnar.

 • Avatar Lii 2018-09-1 07:53 (17 månader sen)

  Hej
  Gjort spioneri men ej nån kol
  Får ändå spiriva mot misstänkt kol?!
  Hade astmamedicin innan för många många år sen. Har anfåddhet pga av övervikt av o till. Haft mkt med lungorna.... Lunginflammation mm


Annons
Annons
Annons