Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Duger jag?

Är en 55-årig flicka som fick RA 1985.Har varit aggresivt förlopp men jag är ännu självgående. 2002 drabbades jag av lungfibros som biverkning till RA:n eller medicinerna? Har idag 40% kapacitet, saturation 90% blir lätt andfådd trött och slut. Fibrosen är idag den jobbigaste biten. Tror du att jag kan en presumtiv pat. för transplantation?

Svar:
Hos patienter med rheumatoid artrit (RA) är lungsjukdom relativt vanligt förekommande. Det finns flera orsaker till lungsjukdom vid RA, såsom biverkan av behandlingen eller ett direkt sjukdomsangrepp i lungorna, vilket du själv nämner. Det kan vara till hjälp i behandlingen att utreda orsaken till lungfunktionsnedsättningen. Vanligen görs en typ av röntgenundersökning, så kallad HRCT (high resolution computer tomography). Dessutom krävs ofta en lungbiopsi, vilket är ett vävnadsprov av lungan. Vidare bör lungfunktionsnedsättningen följas av en läkare som är specialiserad på lungsjukdomar. Effektiv behandlingen av, den för RA, typiska ledinflammationen, är inte säkert effektiv behandling av lungsjukdomen.


Det framgår av ditt brev att din lungfunktion är påtagligt nedsatt. Vad som inte framgår i din fråga emellertid, är om lungfunktionen successivt har försämrats sedan diagnosen 2002. Lungtransplantation övervägs framför allt hos patienter med svår lungsjukdom som gradvis försämras. Lungtransplantation övervägs också hos patienter med mycket dålig lungfunktion i vila. För att kunna fastställa lungfunktionen i vila, måste syrgas (PO2)- och koldioxidhalten (PCO2) i blodet mätas, vilket görs med ett blodprov av blod från en artär. Vid PO2 under 8 och/eller PCO2 över 6,5 kPa kan lungtransplantation övervägas. Att bara mäta syrgasmättnaden (saturationen) i vila ger dessvärre inte tillräcklig information. Däremot kan mätning av syrgasmättnaden vid ansträngning ge vägledning. Vid sjunkande syrgasmättnad vid lättare ansträngning, såsom gång, kan också lungtransplantation övervägas.

Med tillgänglig information är det med andra ord, svårt att säga om lungtransplantation skulle vara det mest lämpliga behandlingsalternativet för dig. Mitt förslag är därför att du diskuterar eventuella behandlingsalternativ med den läkare du regelbundet har kontakt med.


Det skall dock påpekas att lungtransplantation är en medicinsk behandling förenad med vissa risker, som därför endast skall övervägas när den förväntade överlevnaden utan transplantation är kortare än 2-3 år och andra behandlingsalternativ saknas.


Du har inte fått något klart besked men jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till någon hjälp för dig.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Omtransplantation av lunga

2011-06-26 | 21:17

av Ann-Christin Croon

Hur går en leverdonation till?

2010-12-26 | 00:49

av Helena Genberg

Transplantation av organ.

2010-09-11 | 02:31

av Ann-Christin Croon

njurtransplantation

2010-08-23 | 09:23

av Ingela Fehrman-Ekholm

hjärttransplantation

2010-03-29 | 11:24

av Anonym användare

Njursvikt

2010-01-26 | 11:44

av Ingela Fehrman-Ekholm

Lungtransplantation

2009-11-25 | 13:30

av Anonym användare

Levetransplantation

2009-09-29 | 06:44

av Håkan Gäbel

donera njure

2009-05-13 | 14:29

av Ingela Fehrman-Ekholm

Finns behandling mot skrumplever?

2009-04-15 | 00:35

av Helena Genberg

Bör man träna med CMV i kroppen?

2009-03-17 | 23:35

av Helena Genberg

Smärta i ben efter stamcellstransplantation

2009-02-5 | 23:17

av Anonym användare

Livmodertransplantation?

2009-01-6 | 19:59

av Helena Genberg

Lungtransplantation

2008-12-24 | 03:33

av Helena Genberg

Stämbanden

2008-11-19 | 17:37

av Helena Genberg


Annons
Annons
Annons
Annons