Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Duger jag?

Är en 55-årig flicka som fick RA 1985.Har varit aggresivt förlopp men jag är ännu självgående. 2002 drabbades jag av lungfibros som biverkning till RA:n eller medicinerna? Har idag 40% kapacitet, saturation 90% blir lätt andfådd trött och slut. Fibrosen är idag den jobbigaste biten. Tror du att jag kan en presumtiv pat. för transplantation?

Svar:
Hos patienter med rheumatoid artrit (RA) är lungsjukdom relativt vanligt förekommande. Det finns flera orsaker till lungsjukdom vid RA, såsom biverkan av behandlingen eller ett direkt sjukdomsangrepp i lungorna, vilket du själv nämner. Det kan vara till hjälp i behandlingen att utreda orsaken till lungfunktionsnedsättningen. Vanligen görs en typ av röntgenundersökning, så kallad HRCT (high resolution computer tomography). Dessutom krävs ofta en lungbiopsi, vilket är ett vävnadsprov av lungan. Vidare bör lungfunktionsnedsättningen följas av en läkare som är specialiserad på lungsjukdomar. Effektiv behandlingen av, den för RA, typiska ledinflammationen, är inte säkert effektiv behandling av lungsjukdomen.


Det framgår av ditt brev att din lungfunktion är påtagligt nedsatt. Vad som inte framgår i din fråga emellertid, är om lungfunktionen successivt har försämrats sedan diagnosen 2002. Lungtransplantation övervägs framför allt hos patienter med svår lungsjukdom som gradvis försämras. Lungtransplantation övervägs också hos patienter med mycket dålig lungfunktion i vila. För att kunna fastställa lungfunktionen i vila, måste syrgas (PO2)- och koldioxidhalten (PCO2) i blodet mätas, vilket görs med ett blodprov av blod från en artär. Vid PO2 under 8 och/eller PCO2 över 6,5 kPa kan lungtransplantation övervägas. Att bara mäta syrgasmättnaden (saturationen) i vila ger dessvärre inte tillräcklig information. Däremot kan mätning av syrgasmättnaden vid ansträngning ge vägledning. Vid sjunkande syrgasmättnad vid lättare ansträngning, såsom gång, kan också lungtransplantation övervägas.

Med tillgänglig information är det med andra ord, svårt att säga om lungtransplantation skulle vara det mest lämpliga behandlingsalternativet för dig. Mitt förslag är därför att du diskuterar eventuella behandlingsalternativ med den läkare du regelbundet har kontakt med.


Det skall dock påpekas att lungtransplantation är en medicinsk behandling förenad med vissa risker, som därför endast skall övervägas när den förväntade överlevnaden utan transplantation är kortare än 2-3 år och andra behandlingsalternativ saknas.


Du har inte fått något klart besked men jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till någon hjälp för dig.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Kondom vid oralsex om han har hepatit b?

2016-06-1 | 11:56

av Göran Günther

Hepatit C och cirros

2016-05-14 | 08:57

av Göran Günther

Hapatit b

2016-02-3 | 21:23

av Göran Günther

Sprututbytesprogram och hepatit C

2015-09-11 | 16:37

av Soo Aleman

Kan hepatit C-virus komma tillbaka efter lyckad behandling?

2015-09-11 | 16:34

av Soo Aleman

Efter SVR24 mot hepatit C?

2015-09-13 | 17:44

av Soo Aleman

Olika typer av hepatit C?

2015-09-13 | 20:46

av Soo Aleman

När får alla hepatit C-smittade behandling?

2015-09-9 | 15:12

av Soo Aleman

Obotlig hepatit

2015-09-9 | 18:39

av Soo Aleman

Dricka alkohol efter avslutad behandling av hepatit C?

2015-09-10 | 18:13

av Soo Aleman

hepatit C

2015-02-12 | 23:15

av Göran Günther

Hepatit

2014-05-1 | 09:16

av Göran Günther

Hepatit C

2013-07-19 | 19:07

av Göran Günther

Omtransplantation av lunga

2011-06-26 | 21:17

av Ann-Christin Croon

Hur går en leverdonation till?

2010-12-26 | 00:49

av Helena Genberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.