Fakta | Leversjukdom

Gilberts syndrom


Uppdaterad den: 2018-11-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är Gilberts syndrom?

Gilberts syndrom räknas inte som en sjukdom. Det är ett ofarligt tillstånd där nivån av bilirubin i blodet är något högre än vad som anses normalt. Bilirubin kommer från hemoglobin – det syretransporterande proteinet i de röda blodkropparna. 

Gilberts syndrom är ett vanligt tillstånd som drabbar kanske så många som 1 av 20 i befolkningen.

Symtom

Det vanligaste symtomet som man kan märka är att huden och ögonvitorna ibland kan få en lätt gulaktig färg (lätt gulsot), men oftast blir bilirubinhalten endast måttligt förhöjd och medför inte någon synlig gulsot. 

Annons
Annons

Ofta upptäcks inte tillståndet förrän efter puberteten. Men tendensen till förhöjd bilirubinhalt i blodet fortsätter hela livet.

Typiskt är att bilirubinhalten ökar vid:

  • Feber
  • Stress
  • Fasta

I fall som ovan kan man uppleva att gulsot kommer och går.

Annons
Annons

Orsak

Gilberts syndrom är ärftligt, med ett recessivt nedärvningsmönster. Detta innebär att man måste ärva genfelet från bägge föräldrarna för att det ska ge utslag. Genfelet medför att ett enzym (ett hjälpämne i kroppens kemiska processer) – glukuronyltransferas – inte arbetar så effektivt som det borde, varför bilirubinhalten i blodet stiger.

Diagnos

För att påvisa tillståndet måste läkaren ta några blodprover. Hittar läkaren lätt förhöjda nivåer av bilirubin samtidigt som andra blodprover (särskilt levervärden) och är normala och man är frisk, är möjligheten stor att det handlar om Gilberts syndrom.

I undantagsfall, vid tvivel om diagnosen, kan nya prover tas för att få diagnosen bekräftad.

Behandling

Gilberts syndrom räknas inte som en sjukdom och ska heller inte behandlas. 

När diagnosen är ställd kan det vara klokt att komma ihåg denna och ge detta besked vid senare eventuell inläggning på sjukhus, för att undvika ny utredning.

Prognos

Tillståndet är ofarligt, och gulsot som beror på Gilberts syndrom smittar inte. Gilberts syndrom har ingen inverkan på livskvalitet eller livslängd.

Har du haft bältros? Då söker vi dig! Läs mer här!


Annons
Annons
Annons