Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Levercancer

Vilken behandling som ges beror på hur mycket cancern har växt och på vilken typ av levercancer det är.


Uppdaterad den: 2019-07-17

Annons

Vad är levercancer?

Cancer är ett tillstånd där en del av kroppens celler förändras så att de växer okontrollerat och oordnat. De växer snabbare än normala celler och kan tränga undan och förstöra normala strukturer i kroppen. Om man inte får cancern under kontroll, kan den spridas till andra delar av kroppen.

Cancer kan uppstå i alla kroppens organ. Cancer som startar i levern är en mycket sällsynt sjukdom (levercellscancer eller primär levercancer). De flesta fall av cancer i levern beror på att cancern spridits från andra organ i kroppen. Cancer som börjar i levern är nästan alltid kopplad till en kronisk sjukdom i levern eller gallvägarna. Män över 40 utgör den största gruppen med levercancer, och särskilt vid former där cancern inte beror på spridning från andra organ.

Annons
Annons

Symtom

Hur sjukdomen yttrar sig kan variera från fall till fall. Olika cancerformer kan också ge lite olika sjukdomsbilder. Typiska symtom inkluderar sjukdomskänsla, trötthet, nattliga svettningar, frossa och lätt feber. Smärta från den övre delen av magen förekommer hos vissa medan andra bara får en tyngdkänsla över detta område. Dålig aptit och viktnedgång är vanligt. En annan indikation på att något är fel i levern (och detta gäller inte bara cancer) är om man blir mer gul i huden. Detta kan vara ännu lättare att se i ögonvitorna. Avföringen blir ofta blek och fetglänsande vid leversjukdom. Urinen kan bli något mörkare. Om levercancern beror på spridning från ett annat organ, kan den kliniska bilden vara dominerad av symtom från den huvudsakliga tumören.

Orsak

Vissa faktorer leder till ökad risk att utveckla cancer. Detta kan vara nära släktingar som har haft cancer, rökning och hög alkoholkonsumtion.

Levercancer delas in i olika former. Den form av levercancer som härstammar från själva levercellerna kallas för hepatocellulär cancer. Denna form av cancer drabbar nästan uteslutande människor med skrumplever (cirros). Skrumplever är oftast förknippad med antingen virussjukdomar, som hepatit B eller C, eller för hög alkoholkonsumtion under längre tid. Ett annat tillstånd som kan orsaka skrumplever, och därmed levercancer, är hemokromatos.

En annan form av levercancer är kolangiocarcinom. Detta är egentligen cancer i gallgångarna. Sjukdomar som de kroniska tarmsjukdomarna (ulcerös kolit och Crohns sjukdom), primär skleroserande kolangit och andra sällsynta leversjukdomar ökar risken för få denna cancerform. Om man har opererat bort gallblåsan är risken att utveckla kolangiocarcinom mindre.

De cancerformer som oftast sprider sig (metastaserar) till levern är tjocktarmscancer, magcancer, bröstcancer och lungcancer.

Annons
Annons

Diagnos

Vid misstanke om cancer i levern tas blodprov och levern undersöks med både ultraljud och annan bilddiagnostik, där de vanligaste är magnetkameraundersökning (MR), och datortomografi (DT). I sällsynta fall kan ett cellprov behöva tas från levern, leverbiopsi. Då sticks en nål genom huden in i levern. 

I vissa fall görs också en så kallad ERCP. Detta är en undersökning där en fingertjock slang leds genom munnen ned i tolvfingertarmen, varifrån en tunn slang förs in i gallgången. Sedan sprutas färg in i gallgångarna så att cancerns läge tydligare kan ses på röntgen. Om cancern har blockerat gallgångarna från levern och ut i tarmen kan denna utrustning också användas för att infoga små rör, så att dräneringen från levern till tarmen kommer igång igen.

Behandling

Vilken behandling som ges beror på hur mycket cancern har växt och på vilken typ av levercancer det är. Behandling av cancer sker på särskilda enheter på sjukhus. På sjukhuset kan man få mycket mer detaljerad information om sin cancer och hur den behandlas.

Cellgifter och strålning har relativt liten effekt på levercellscancer. Undantag kan vara om det handlar om en annan cancer som har spridit sig till levern från andra organ.

Den mest lämpliga behandlingsmetoden vid levercellscancer är att ta bort den sjuka delen av levern (leverresektionskirurgi), eller utföra levertransplantation eller lokal behandling med till exempel blockering av blodtillförseln till tumören eller radiofrekvens/mikrovågs-ablation. Eftersom det är en stor brist på donatorer av lever, är det sällan aktuellt med levertransplantation. Lokal behandling har oftast bara en lindrande effekt.

Levern är ett mycket blodrikt organ, vilket försvårar operationer av levern. Ofta finns det också många små tumörer redan när cancern upptäcks. Dessa kan vara omöjliga att upptäcka. Det innebär att även om en tumör tas bort, kan det dyka upp fler någon annanstans i levern. Vissa fall av levercancer, särskilt de som upptäcks tidigt, kan fortfarande behandlas och kanske botas med operation där man tar bort den sjuka delen.

Ett stort problem vid flera former av levercancer är ansamlingen av galla. Cancern blockerar transportvägarna för galla ut från levern till tarmen. När galla blir kvar i levern färgas huden gul, man får klåda och blir illamående och sjuk. Ansamlingen av galla kan behandlas med läkemedel eller genom att sätta in ett "dräneringsrör" från gallgångarna och ut i tarmen. Detta görs vanligen med hjälp av ERCP.

Prognos

Som med all cancer är de viktigaste faktorerna för att bli frisk en tidig diagnos och snabb behandling. Om cancern är för långt skriden för att kunna botas varierar överlevnaden mycket från person till person. Både typen av levercancer och den allmänna hälsan inverkar på överlevnaden. 

Dessvärre är det så att hälften av dem med levercancer inte lever efter ett år från tidpunkten då man upptäckte sjukdomen. Operation och behandling med läkemedel kan förlänga överlevnaden något, och i några fall kan en operation bota sjukdomen. Det finns behandlingar, både medicinska och kirurgiska, som kan lindra symtom och underlätta sjukdomsförloppet.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.