Fakta | Leversjukdom

Levercancer


Uppdaterad den: 2013-01-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är levercancer?

Cancer är ett tillstånd där en del av kroppens celler förändras så att de växer okontrollerat och oordnat. De växer snabbare än normala celler och kan tränga undan och förstöra normala strukturer i kroppen. Om man inte får cancern under kontroll, kan den spridas till andra delar av kroppen.

Cancer kan uppstå i alla kroppens organ. Cancer som uppkommer i levern är en mycket sällsynt sjukdom. De flesta fall av cancer i levern kommer av att cancern spridits från andra organ i kroppen. Cancer som börjar i levern är nästan alltid kopplad till en ihållande sjukdom i levern eller gallvägarna. Män över 40 utgör den största gruppen med levercancer, och särskilt vid former där cancern inte beror på spridning från andra organ.

Animering av levercancer

Vilka är symtomen på levercancer?

Hur sjukdomen yttrar sig kan variera från fall till fall. De olika formerna av cancer kan också ge lite olika sjukdomsbilder. Typiska symtom inkluderar sjukdomskänsla, trötthet och håglöshet, nattliga svettningar, frossa och lätt feber. Buksmärta från den övre delen av magen förekommer hos vissa medan andra bara får en känsla av tyngd från detta område. Dålig aptit och viktnedgång är vanligt. En annan indikation på att något är fel i levern (och detta gäller inte bara cancer) är om du ser mer gul ut i huden än vanligt. Detta kan vara ännu lättare att se i ögonvitorna. Avföringen blir ofta blek och fetglänsande vid leversjukdom. Urinen kan bli något mörkare. Om levercancern beror på spridning från ett annat organ, kan den kliniska bilden vara dominerad av symtom från den huvudsakliga tumören.

Annons
Annons

Orsak

Ofta vet vi inte vad det är som orsakar cancer. Vad vi vet är att vissa faktorer leder till ökad risk att utveckla cancer. Detta kan vara nära släktingar som har haft cancer, rökning och överdriven alkoholkonsumtion.

Levercancer delas in i olika former. Den form av levercancer som härstammar från själva levercellerna kallas för hepatocellulär cancer. Denna form av cancer ser vi nästan uteslutande hos människor med skrumplever. Skrumplever är oftast förknippad med antingen virussjukdomar, som hepatit B eller C, eller för hög alkoholkonsumtion under längre tid. Ett annat tillstånd som kan orsaka skrumplever, och därmed levercancer, är hemokromatos.

En annan form av levercancer är kolangiocarcinom. Detta är egentligen cancer i gallgångarna. Sjukdomen primär skleroserande kolangit (PSC) som ofta (> 75 %) finns tillsammans med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (ulcerös kolit och Crohns sjukdom), samt andra sällsynta leversjukdomar, ökar risken för att drabbas av levercancer. Om du har opererat bort gallblåsan är risken att utveckla kolangiocarcinom mindre.

Annons
Annons

Den vanligaste orsaken till levercancer är vad vi kallar levermetastaser. Det är när cancer i andra organ i kroppen har spridit sig med blodet och fäst sig i levern. De cancerformer som oftast sprider sig till levern är tjocktarmscancer, magcancer, bröstcancer och lungcancer.

Hur kommer läkaren och sjukhuset att undersöka dig?

Om läkaren misstänker cancer i levern, kommer du att remitteras för vidare undersökning på sjukhus. Här tas ett antal blodprov. Din egen läkare kommer också att undersöka levern med både ultraljud och annan bilddiagnostik, där de vanligaste är magnetkameraundersökning (MR), och datortomografi, CT. Om cancer fortfarande misstänkts efter dessa undersökningar kan läkaren prova att sticka en nål genom huden in i levern för att ta cellprover direkt från levern. Detta görs både för att bekräfta att det verkligen är cancer och för att ta reda på vilken typ av cancer det är.

I enskilda fall är det också nödvändig att göra en så kallad ERCP. Detta är en undersökning där man leder en flexibel, fingertjock slang genom munnen ned i tolvfingertarmen och för upp en tunn slang i gallgången. Sedan sprutas färg in i gallgångarna så att läkaren kan se tydligare på röntgen. På detta sätt ser läkaren exakt var cancern sitter. Om cancern har blockerat gallgångarna från levern och ut i tarmen kan denna utrustning också användas för att infoga små rör, så att dräneringen från levern till tarmen kommer igång igen.

Behandling

Vilken behandling som ges beror på hur avancerad cancern är, och vilken typ av levercancer det handlar om. Behandling av cancer sker på särskilda enheter på sjukhus. På sjukhuset kan du få mycket mer detaljerad information om din cancer och hur den behandlas.

Cellgifter och strålning har relativt liten effekt på levercancer. Undantag kan vara om det handlar om en annan cancer som har spridit sig till levern från andra organ. En annan behandling som används mot levercancer är injektion av alkohol (etanol) i tumören. Man kan även använda en liten nål med ström som bränner bort tumören i levern. Detta är behandlingar som inte botar cancern, men bromsar utvecklingen avsevärt.

Levertransplantation utförs sällan vid levercancer. Det beror på att studier har visat att en ny lever inte förbättrar framtidsutsikten. Undantaget är vissa fall av hepatocellulär cancer, där det enbart finns en tumör som är relativt liten. Av dem som får en ny lever får två av tre dessvärre också cancer i den nya levern.

Levern är ett mycket blodrikt organ, vilket försvårar operationer av levern. Ofta finns det också många små tumörer redan när cancern upptäcks. Dessa kan vara omöjliga att upptäcka med de undersökningsmetoder vi har idag. Det innebär att även om en tumör tas bort, dyker det väldigt ofta upp fler någon annanstans i levern. Vissa fall av levercancer, särskilt de som upptäcks tidigt, kan fortfarande behandlas och kanske botas med operation där man tar bort den sjuka delen.

Ett stort problem vid flera former av levercancer är ansamlingen av galla. Cancern blockerar transportvägarna för galla ut från levern till tarmen. När galla blir kvar i levern färgas huden gul, du får klåda och blir illamående och sjuk. Ansamlingen av galla kan behandlas med läkemedel eller genom att sätta in ett "dräneringsrör" från gallgångarna och ut i tarmen. Detta görs vanligen med hjälp av ERCP.

Prognos

Som med all cancer är de viktigaste faktorerna för att bli frisk en tidig diagnos och snabb behandling. Om cancern är för långt skriden för att botas är det stor skillnad från person till person när det gäller överlevnad. Både typen av levercancer, den allmänna hälsan och patientens inställning är viktiga här. En hälsosam livsstil med motion, riktig kost och en positiv inställning kommer att göra kampen mot cancer lättare.

Dessvärre är det så att hälften av dem med levercancer inte lever efter ett år från tidpunkten då man upptäckte sjukdomen. Operation och behandling med läkemedel kan förlänga överlevnaden något, och i några fall kan en operation bota sjukdomen. Det finns behandlingar, både medicinska och kirurgiska, som kan lindra symtom och underlätta sjukdomsförloppet.


Annons
Annons
Annons