Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Läkemedelsorsakad leverskada

Läkemedelsorsakad leverskada är ett tillstånd där skadliga effekterna av läkemedel och naturläkemedel leder till skada i levern, så kallade hepatotoxiska effekter.


Uppdaterad den: 2019-05-08

Annons

Vad är läkemedelsorsakad leverskada?

Levern spelar en dominerande roll när det gäller att bryta ned substanser som tillförs utifrån, till exempel läkemedel.

Läkemedelsorsakad leverskada är ett tillstånd där skadliga effekter av läkemedel och naturläkemedel leder till skada i levern, så kallade hepatotoxiska effekter. Det kan i vissa fall visa sig (enbart) genom avvikande blodprovssvar. Hos andra patienter kan skadan på levern bli så stor att det ger symtom. 

Läkemedelsinducerad leverskada rapporteras förekomma hos 1 av 10 000 till 1 av 100 000 personer. Vuxna är mer mottagliga för levertoxicitet än barn, och kvinnor är oftare drabbade än män. 

Annons
Annons

Symtom

Tillståndet är ofta utan symtom och upptäcks då slumpmässigt vid blodprov.

De första tecknen på läkemedelsorsakad leverskada kan vara:

 • Trötthet.
 • Minskad aptit.
 • Illamående.
 • Obehag i övre högra delen av buken.
 • Mörk urin. 
 • Blek, vit, eller kittfärgad avföring.
 • I vissa fall feber och/eller utslag som tecken på en överkänslighetsreaktion. 
 • Klåda, som kan vara kraftig.

Gulsot, där huden och ögonvitorna gulfärgas, är ett fynd som talar för en sjukdom i lever eller gallvägar. I vissa fall kan patienten känna obehag i magen och slöhet. I sådana fall blir patienten oftast inlagd på sjukhus för definitiv diagnos.

Den tid det tar från intag av läkemedlet tills leverskador inträffar, latensen, är mycket varierande. Tillståndet kan utvecklas till en allvarlig inflammation i levern där patienten är allvarligt sjuk.

Vid en överdos av paracetamol uppstår skador inom kort tid, medan andra mediciner kan ge symtom först efter flera månader. 

Orsak

En majoritet av alla läkemedel och naturläkemedel kan orsaka leverskador om de tas i tillräckligt höga doser. Vissa ämnen kan skada levern även i små doser, och sådana skador kan uppträda långt efter intaget av läkemedlet. Man har inte helt klarlagt vad mekanismerna bakom den typen av leverskada är. Man tror att det uppstår farliga ämnen inne i levern som skadar levercellerna.

Det gäller särskilt hos personer som saknar vissa proteiner (enzymer) i levern så att vissa mediciner inte bryts ner så effektivt som vanligt. I sådana fall kan läkemedlet samlas upp i levern och orsaka skador. Vissa läkemedel, som en del cellgifter, är särskilt belastande för levern och är mer benägna att orsaka negativa effekter. I undantagsfall kan läkemedelsorsakade skador på levern utvecklas till ett livshotande tillstånd där levern slutar fungera helt.

Paracetamol är det läkemedel som oftast är förknippat med leverskador.

Annons
Annons

Diagnostik 

Diagnosen kan vara svår att ställa och sker genom uteslutningsdiagnos. Läkaren gör en noggrann undersökning för att avgöra om det kan finnas andra orsaker till symtomen. 

Blodprov kan berätta mycket om hur allvarlig leverpåverkan är och kan också påvisa om leverskadan har skett på grund av andra orsaker.

Det är mycket viktigt att veta:

 • Vilka mediciner man har använt den senaste tiden.
 • Hur mycket?
 • Hur länge?

Behandling

Den viktigaste behandlingen är att stoppa användningen av det skadliga ämnet.

I de flesta fall kommer situationen att normaliseras inom några veckor till månader, men i vissa fall kan det ta längre tid.

Prognos

I de allra flesta fall kommer levern att bli helt frisk igen om den bara får ''vila'' lite, det vill säga att den inte längre utsätts för skadliga ämnen.

I värsta fall uppstår leverinflammation (hepatit), skrumplever eller tumörer i levern av läkemedel. Detta är lyckligtvis mycket sällsynt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.