Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leversjukdom

Primär levercancer

Primär levercancer, eller hepatocellulär cancer/levercellscancer, är en av de vanligaste cancerformerna i världen. Vanliga orsaker är kronisk hepatit B eller C, alkoholmissbruk och hemokromatos. I Sverige är detta dock inte en utbredd cancersjukdom.


Uppdaterad den: 2019-07-09
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Vad är levercellscancer?

Levercellscancer är en cancer i levern. Sjukdomen utgår från leverceller (hepatocyter) och är en aggressiv tumörtyp. Det är ingen utbredd cancersjukdom i Sverige, men i världen är den en av de mest vanliga. 

Annons
Annons

Symtom

Typiska symtom är smärta under revbenen på höger sida, dålig aptit, viktminskning och lätt feber. Gulsot kan också förekomma. 

Orsak

I över 80 % av fallen inträffar levercellscancer hos en person med skrumplever (cirros). I vår del av världen orsakas skrumplever (och levercellscancer) oftast av kronisk hepatit C, alkoholmissbruk, hemokromatos och alfa1-antitrypsinbrist. I Asien och Afrika beror majoriteten av fallen på kronisk infektion av hepatit B. Medan levercellscancer i vår del av världen drabbar äldre människor, drabbar den yngre människor i utvecklingsländerna.

Annons
Annons

Diagnos

Eftersom levercellscancer i de flesta fall uppträder hos patienter med kronisk leversjukdom, är det ofta svårt att skilja mellan symtom på den bakomliggande sjukdomen och uppkomsten av cancer.

Blodprover visar att leverfunktionen är nedsatt, något den ju är i utgångsläget eftersom det föreligger en kronisk leversjukdom. Detta gör det svårt att använda blodprover för att upptäcka cancer. Ett blodprov som kallas alfa-fetoprotein (AFF) kan ge misstanke om tillståndet, men inte heller detta är en säker markör för cancer.

I första hand ställs diagnos genom ultraljud eller med datortomografi (DT) och magnetkameraundersökning (MR).

Behandling

Levercellscancer är svår att behandla eftersom de flesta fallen upptäcks först när cancern är utbredd, eller vid allvarlig nedsättning av leverfunktionen. Men som vid andra cancerformer ger tidig diagnos bättre möjligheter till överlevnad. Den mest lämpliga behandlingsmetoden är att ta bort den sjuka delen av levern (leverresektionskirurgi), eller utföra levertransplantation eller lokal behandling med till exempel blockering av blodtillförseln till tumören eller radiofrekvens/mikrovågs-ablation. Eftersom det är en stor brist på donatorer av lever, är det sällan aktuellt med levertransplantation. Lokal behandling har oftast bara en lindrande effekt.

Prognos

Tidig diagnos och behandling har visat sig kunna ge fem års överlevnad för 40–75 %. Mer avancerad cancer är nästan alltid dödlig.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons