Expert

Helena Genberg

  • läkare, transplantations-kirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
  • Medlem sedan: 2008-06-08
"Efter examen från läkarlinjen på Karolinska Institutet, genomförde jag allmäntjänstgöring (AT) vid sjukhuset i Oskarshamn. Efter avslutad AT 2002, påbörjade jag specialisttjänstgöring (ST) vid Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Under 2003 inleddes även ett doktorandprojekt om njurtransplantation över blodgruppsbarriären. Under 2008 planerar jag att framlägga en doktorsavhandling med titeln ""AB0-incompatible kidney transplantation using antigen-specific immunoadsorption and rituximab"". I denna avhandling behandlas en ny metod för njurtransplantation över blodgruppsbarriären."

Publicerade sidor

  1. 2008-10-02

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.