Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Alkoholrelaterad leverskada


Uppdaterad den: 2018-09-03

Annons

Vad är alkoholrelaterad leverskada?

Alkoholrelaterad leverskada är en skada på levern som beror på för hög alkoholkonsumtion. Skadan kan utvecklas till fettlever, ärrbildning i levern (fibros) och skrumplever (cirros). Dessutom kan en akut inflammation i levern uppstå, alkoholorsakad leverinflammation (alkoholhepatit) 

Nästan alla patienter som dricker stora mängder av alkohol utvecklar en fettlever, oftast efter bara några veckor.  Redan låga doser (mer än 2,5 standardglas för män och mer än 1,5 standardglas för kvinnor, se nedan) kan ge leverskada med ärrbildning i levern med tiden. Ärrbildning kan sedan övergå i cirros. Däremot är det långt ifrån alla som utvecklar ärrbildning och cirros, inte ens de som dricker mycket alkohol (bara 1 till 2 personer av 10). Sannolikt spelar ärftliga faktorer och omgivningsfaktorer en roll, och kvinnor har en högre risk än män. Akut alkoholorsakad inflammation i levern (alkoholhepatit) utvecklar oftast hos personer som druckit mer än 80 gram alkohol per dag i många årtionden. 

 

Annons
Annons

Standardglas och risk

Standardglas är ett mått som alkoholforskarna i Sverige har enats om. Ett standardglas innehåller 12 gram ren alkohol, vilket översatt till olika drycker på ett ungefär blir:

  • 1 starköl, 33 cl (4,5 %)
  • 1 folköl, 50 cl (3,5 %) 
  • 1 glas (15 cl) bordsvin (12 %)
  • 1 litet glas (7,5 cl) starkvin (20 %)
  • 4 cl starksprit (40 %)

Under drygt åtta standardglas alkohol i veckan – och mindre än fyra vid ett tillfälle – innebär en låg risk för skador både för kvinnor och män.

Symtom 

  • Fettlever ger inga symtom.
  • Ärrbildning i levern (fibros) till följd av långvarigt intag av höga mängder med alkohol saknar ofta symtom. Först när levern har svårt att fungera eller har svårt att släppa igenom blodet från tarmarna uppstår tydliga symtom. Sådana symtom kan vara nedsatt allmäntillstånd med symtom som trötthet, minskad aptit och eventuellt gulsot (gulfärgning av hud och ögon). Blodiga kräkningar kan vara en följd av blödning från en utbuktning av blodkärl i matstrupen (esofagusvaricer). Skrumplever (cirros) kan uppstå till följd av ett långvarigt alkoholmissbruk och patienten kan bli svårt sjuk med gulsot (ikterus), svaghet, betydliga svullnader i benen (ödem), stor mage på grund av vätska i buken (ascites) och tecken på blödning i magtarmkanalen. Levern fungerar normalt som ett reningsorgan för blodet. Vid leversvikt kommer därför en ökad mängd gifter att cirkulera i kroppen, som inte avgiftas. Sådana gifter kan ha negativa effekter på hjärnan (leverencefalit), och kan ibland leda till att patienten förlorar medvetandet (leverkoma).
  • Akut inflammation i levern till följd av alkohol (alkoholhepatit) ger symtom och fynd i form av gulsot (ikterus), feber, sjukdomskänsla, viktnedgång och undernäring. 
Annons
Annons

Diagnos

Läkaren fastställer varaktigheten och omfattningen av alkoholöverkonsumtionen genom samtal med patienten. En fysisk undersökning av kroppen utförs också. Vid fettlever på grund av alkohol kan det enda fyndet bestå av en något förstorad lever som kan vara öm. Vid utveckling av ärr i levern kan det uppstå tydliga fysiska tecken i form av gulsot, sprängda små blodkärl i huden (spider naevi), röda handflator (palmarerytem), framträdande blodkärl i huden på magen, oförmåga att sträcka ut fingrarna (Dupuytrens kontraktur), bröstbildning hos män (gynekomasti), små testiklar och långsamma skakningar i händerna.

Resultaten från den kliniska undersökningen och blodprover kan ge viktig information om graden av leverskadorna, men kan också vara normala, trots att det finns ärrvävnad i levern. Blodprover kan dock vara av värde för att utesluta andra orsaker till misstänkt leverskada. I de flesta fall utförs också en ultraljudsundersökning av levern för att utesluta andra sjukdomar. I sällsynta fall behövs vävnadsprov (biopsi) genom nålstick i levern, men detta prov tas endast om det är nödvändigt utifall att diagnosen är osäker.

Behandling

Målet med behandlingen är att stoppa den fortsatta utvecklingen av leversjukdomen för att förhindra leversvikt. Den viktigaste och absolut nödvändigaste behandlingen är att stoppa konsumtionen av alkohol. Ibland behövs hjälp av särskilda mottagningar för att kunna sluta dricka. Det finns läkemedel som kan hjälpa till att minska suget eller göra att man blir sjuk av att dricka. Man måste också se till att man får bra näring i sig, särskilt om man har ärrbildning i levern, och rökstopp är väldigt viktigt. 

Om man utvecklar en alkoholorsakad leverinflammation behövs ofta olika akut behandlingar på sjukhus.  

Prognos

Om man bara har fettlever på grund av skadligt intag av alkohol är prognosen god, men 10–20 % utvecklar leversjukdom med längden. Om man har utvecklat fibros/cirros i levern är prognosen sämre, och det beror på hur mycket levern har påverkats. Att sluta dricka förbättrar prognosen avsevärt, hur mycket fibros eller cirros än finns.

Högt intag av alkohol är inte bara dåligt för levern. Det ökar risken för en rad olika cancerformer: just i levern blir risken för levercancer större.

Vid akut alkoholorsakad leverinflammation i levern är prognosen dålig: upp till varannan patient kan dö i samband med det. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.