Expert

Ann-Christin Croon

  • transplantations-koordinator, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Jag är legitimerad sjuksköterska och specialiserad inom operationssjukvård. Har sedan 23 år arbetat som transplantationskoordinator. Min arbetsplats är Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, men mitt och mina kollegors arbetsfält sträcker sig över hela mellansverige. Jag eller någon av mina kollegor blir involverad när det, på ett sjukhus finns en person som har avlidit under sådana omständigheter att organ kan tas tillvara för transplantationsändamål. Jag samordnar donationsprocessen med de olika transplantationerna, vilket innebär ett nära samarbete med personal på intensivvårds- och operationsavdelningar. Under min tid som koordinator har jag också träffat många anhöriga och fått ta del av deras frågor. För övrigt innebär arbetet som transplantationskoordinator att till stor del föreläsa om organdonation både för profession och för allmänheten.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.