Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: LADA-diabetes och insulin

Min son fick Typ 2 diabetes som 27-åring. Idag, tio år senare, är han så kallad LADA och måste ta sprutor med insulin vid varje måltid. Blodsockret åker berg och dalbana. När han träffar diabetessköterskan så ser hon endast på långtidsvärdet och bryr sig inte om de dramatiska svängningarna eftersom medelvärdet ser så bra ut. Samtidigt har vi från annat håll inom vården fått veta att det är svängningarna av blodsockret som är det som sliter på kroppen och ger skador på sikt. Några råd om hur han skall komma till rätta med svängningarna har han dock inte fått. Hur skall vi göra för att komma till rätta med svängningarna av sockervärdet i blodet?

Svar:

Hej!

Principen vad gäller insulinbehandling är att man använder medel/långverkande insulin cirka 40 procent av dygnsdosen så att man alltid har basinsulin i blodet. Övriga 60 procent fördelas vid måltider för att kapa blodsockertopparna som kommer efter måltider.

Den andra principen kan vara att minska på kolhydratinnehållet i kosten vilket kan leda till lägre insulinmänger och jämnare blodsockerläge.

Med vänlig hälsning,
Lars-Einar Bresäter


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar