Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes typ 2

Högt blodsocker, hyperglykemi, vid typ 2-diabetes

Hyperglykemi betyder att man har för högt blodsocker. Genom att själv mäta sitt blodsockervärde regelbundet kan man i tid upptäcka om sockervärdet blir alltför högt.


Uppdaterad den: 2019-01-19

Annons

Vad är hyperglykemi?

Hyperglykemi betyder att man har för högt blodsocker.

Oftast ger det inga symtom. Vid stigande blodsockervärden kan det dock förekomma symtom som:

  • Trötthet, orkeslöshet.
  • Ökat behov att kissa.
  • Törst.
  • Psykisk nedstämdhet.
  • Upprepade infektioner.
  • Dålig sårläkning.
  • Klåda och sveda i underlivet.

Det varierar från person till person vilka och hur många symtom man får. Vissa får inga symtom medan andra får alla.

Ett högt blodsocker under lång tid ökar risken för att utveckla sena komplikationer på grund av att det skadar små och stora blodkärl.

Ett mycket förhöjt blodsocker som utvecklas under ett par dagar kan orsaka ett akut livshotande tillstånd. Ett sådant tillstånd inträder dock mycket sällan vid typ 2-diabetes. Det är vanligare vid typ 1-diabetes där bukspottkörteln inte kan producera något insulin alls.

Annons
Annons

Vem får hyperglykemi?

Högt blodsocker drabbar alla patienter med diabetes, eftersom det är just förhöjda blodsockervärden som vi kallar för diabetes.

Diagnosen baseras på mätning av förhöjda blodsockervärden. Värden som talar för diabetes är upprepade blodsockervärden efter 10 timmars fasta på 7,0 mmol/L eller mer – eller upprepade värden över 11,1 mmol/L efter maten.

Orsak

Orsaken till hyperglykemi är dålig blodsockerkontroll av en eller annan anledning. En infektion kan vara en vanlig utlösande orsak.

Under infektioner ökar insulinbehovet. Patienter som använder insulin ska öka insulindosen under en infektion. Om man inte gör det kan infektionen, än mer, förvärra det redan förhöjda blodsockret. Andra orsaker kan vara en annan sjukdom eller stress kombinerat med behandlingssvikt.

Annons
Annons

Hyperglykemisk diabeteskoma utan förändringar i syrehalt

Så kallad hyperglykemisk hyperosmolär diabeteskoma utan förändringar i syrehalt (ketoacidos) ses oftast hos patienter med typ 2-diabetes som är över 70 år. Tillståndet är förhållandevis sällsynt.

Det är ett tillstånd som:

  • Ofta utvecklas långsamt med tilltagande orkeslöshet.
  • Nedsatt medvetandegrad.
  • Tecken på uttorkning.

Den utlösande orsaken till ketoacidos är ofta en infektion eller annan samtidig sjukdom som hjärtinfarkt eller stroke. Det kan även bero på stora doser vattendrivande läkemedel, kortison och intag av stora mängder sockerhaltiga läskedrycker.

Blodsockervärdet är i regel över 30 mmol/L. Eftersom tillståndet ketoacidos är allvarligt krävs omedelbar läkarbehandling och inläggning på sjukhus. Viktiga delar i behandlingen är tillförsel av stora mängder vätska och insulin. Tillståndet är dock som sagt sällsynt hos patienter med typ 2-diabetes.

Kontrollera hyperglykemi

Det bästa sättet att förebygga tillståndet hyperglykemi är att följa behandlingen där bra kost, motion, normal vikt, läkemedel med mera kan ingå.

Genom att själv mäta sitt blodsockervärde regelbundet kan man i tid upptäcka om sockervärdet blir alltför högt. Om blodsockret ökar utan att man klarar av att få ned det bör man kontakta vården.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons