Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Undersökningar du med typ 2-diabetes bör göra regelbundet

Om man lever med typ 2-diabetes har man ökad risk för att drabbas av så kallade diabeteskomplikationer. Med diabeteskomplikationer menar man skador i kroppen som kan uppstå till följd av förhöjt blodsocker. För att minska risken för komplikationer bör man därför försöka få kontroll på sitt blodsocker och gå på regelbundna kontroller. Här nedan har vi listat undersökningar som du med typ 2-diabetes bör göra regelbundet. 


Publicerad den: 2021-03-10
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

Skador som kan uppstå 

Skador som kan uppstå i kroppen på grund av långvariga höga blodsockernivåer är exempelvis hjärt-kärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, stroke och nedsatt blodförsörjning till benen. Men även skador på ögonen och njurarna, samt skador på nerver i fötterna som i sin tur kan leda till svårläkta sår. 

Nydiagnostiserade bör gå på kontroller oftare

Är man nydiagnostiserad bör man gå på kontroller oftare för att se så att blodsockervärdena är bra. Därefter kan kontrollerna göras mer sällan, exempelvis två gånger per år. Kontrollerna utförs ofta av en sjuksköterska eller en läkare.

Vid dessa kontroller bedöms bland annat: 

 • Exponering för tobak 

 • Graden av fysisk aktivitet 

 • Kostvanor 

 • Egenmätningar av blodsockernivåerna 

 • Längd och vikt 

 • Blodtrycket 

 • HbA1c (långtidsblodsocker) 

 • Känsel och genomblödning i fötterna 

 • Njurfunktionen (blodprov och urinprov) 

 • Risken för (farligt) låga blodsockernivåer 

 • Eventuella biverkningar av läkemedelsbehandling.

Annons
Annons

Man bör även, i samråd med sin läkare eller diabetessjuksköterska, sätta upp mål för behandlingen samt en plan på hur målen ska uppnås. Det kan exempelvis gälla: 

 • Motion 

 • Vikt

 • Eventuellt rökstopp

 • Blodtryck

 • Fasteblodsocker och HbA1c

 • Blodfettsvärden 

Annons
Annons

Kontroll hos ögonläkare 

Ögonkomplikationer vid diabetes är vanliga. Skador på näthinnan, så kallad retinopati, är den allvarligaste ögonkomplikationen vid diabetes. 

Om man haft diabetes i flera år är det vanligt med förändringar i näthinnan, men oftast är det då små förändringar som man kan hålla koll på med hjälp av regelbundna kontroller.

Skador på näthinnan och synnerven kan alltså ses med hjälp av en ögonbottenfotografering, och därför är det bra att gå på regelbundna besök hos ögonläkare. Kontroll hos ögonläkare för att bedöma näthinnan rekommenderas vart tredje år så länge det inte finns tecken på ögonskador. Vissa behöver göra undersökningen oftare på grund av högt blodtryck eller dålig blodsockerkontroll.

Vissa med typ 2-diabetes kan få särskilt tandvårdsbidrag

Personer med typ 2-diabetes kan ha lättare att utveckla tandköttsinflammation, som i värsta fall kan leda till tandlossning. Risken ökar om man har haft diabetes under längre tid, samt om man har höga blodsockervärden. Därför är det bra att ta hand om sina tänder och göra regelbundna besök hos en tandläkare.

Om man har svårkontrollerat blodsocker kan man få ett tandvårdsbidrag. Det är ett bidrag som ges till personer med viss sjukdom eller funktionsnedsättning som kan ge ökad risk för sämre tandhälsa. Tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår.

För att ha rätt till bidraget bör man också:

 • fylla minst 23 år under året

 • vara försäkrad i Sverige (vilket man oftast om man bor eller arbetar i Sverige). 

På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om vad som krävs för att man ska ha rätt till tandvårdsbidrag vid diabetes (eller annan sjukdom). Gå vidare till Försäkringskassan

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Rättigheter du har som patient

Att ha koll på sin rättigheter kan bidra till att man får bättre vård och behandling. Här kan du läsa några av de rättigheter du har som patient. Dessa punkter är står med i patientlagen. 

Du ska förstå den information du får

Din vårdgivare ska så gott det går försäkra sig om att du som patient förstått innebörden och betydelsen av den information som lämnats till dig.

Informationen som ges ska även anpassas till dig, utifrån din ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra personliga förutsättningar som du har.

Skriftlig information

Informationen ska lämnas skriftligt om du ber om det, eller i de fall då det behövs.

Rätt till fast vårdkontakt 

Du har rätt att själv begära en fast vårdkontakt som kan hjälpa dig samordna den vård och behandling du får. Som patient med diabetes får man ofta en diabetessjuksköterska utsedd.

Möjlighet till fast läkarkontakt

Du ska få möjlighet till en fast läkarkontakt inom primärvården. Primärvården är den vård som utförs utanför sjukhus eller som inte kräver särskild specialistkompetens. Det kan exempelvis vara vård som utförs på en vårdcentral, hälsocentral eller barnavårdscentral.

Vill du lära dig mer om vilka rättigheter man har som patient? Nu kan du gå en webbaserad utbildning om patientlagen. Att gå utbildningen är helt gratis. Gå till utbildningen!

Patientföreningar för dig med diabetes

Genom patientföreningarna kan man gå kurser om diabetes, träffa andra i samma situation för att utbyta tips och erfarenheter eller bara umgås. 

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Jan 2023-07-30 13:55 (2 månader sen)

  Jag skrev, men det tog ni bort. FY FAN

 • Avatar Kerstin 2023-07-29 16:31 (2 månader sen)

  Detta låter bra och värdigt

  För min del har jag inte fått varken det ena eller det andra av det som angivits...
  Jag har fått klara av min diabetes själv.......Fått skador i njurar, tänder och fötter av felbehandling eller ickebehandling.......Försökt göra så gott jag kan själv......Svårt få bra kunnig hjälp....har försökt, men till slut gett upp...

 • Avatar Lars 2023-07-27 10:30 (2 månader sen)

  ar listad pa omtanken olskroken goteborg har fatt vanta i 3 veckor pa att diabetesskoterskan ska ringa upp mig ska man behova vanta sa lange plus att jag har hogt socker plus nar man ringer ner sa blir man valdigt bemot

 • Avatar Kalle 2021-04-10 22:06 (2 år sen)

  Hos akuten för ett år sedan konstaterades att jag hade kronisk njursvikt, men med låga värden som inte fanns anledning till oro, men att man behövde hålla värdena under kontroll. Vem gör detta. Jag tror inte husläkaren hör av sig om de skulle öka. Borde man inte kalla mig för kontroll en gång om året. Jag är 81 år gammal.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons