Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes typ 2

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2- (eller typ 2-diabetes) kallades tidigare för åldersdiabetes är en folksjukdom som ofta har sin grund i övervikt i kombination med ett stillasittande liv.


Uppdaterad den: 2018-11-09
Författare: Carl Johan Östgren, distriktsläkare på vårdcentralen i Ödeshög och professor vid Linköpings universitet
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Drygt 450 000 svenskar, omkring fyra till fem procent av befolkningen, har diabetes typ 2 idag – och förekomsten ökar med stigande ålder. Dessutom finns ett stort mörkertal. Uppskattningsvis har närmare 150 000 svenskar diabetes typ 2 utan att veta om det.

Varför uppstår diabetes typ 2?

Det kroppsegna hormonet insulin tillverkas i bukspottskörteln och kontrollerar blodsockerhalten och underlättar att kroppens alla celler får livsnödvändig energi.
Vid typ 2-diabetes är cellernas känslighet för insulin minskad, vilket benämns insulinresistens. Detta leder till en förhöjd halt av socker (glukos) i blodet. På sikt minskar även själva produktionen av insulin, vilket höjer blodsockerhalten ytterligare.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Ärftligheten är hög. Övervikt, bukfetma, rökning, snusning, fysisk inaktivitet, högt blodtryck och stress är andra riskfaktorer.

En del läkemedel som kortisonpreparat, vissa vätskedrivande läkemedel och vissa typer av hjärtmedicin kan förvärra sjukdomsbilden. Kvinnor som haft tecken på diabetes under graviditeten eller personer som har haft sockervärden som ligger något över de normala värdena (prediabetes) har en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes senare i livet.

Annons
Annons

Hur märks det att man har diabetes typ 2?

Många kan i flera år ha ett långsamt stigande blodsocker utan att uppleva några symtom alls. Ett vanligt, men också mycket ospecifikt, tidigt symtom är trötthet. Senare i förloppet kan de klassiska diabetessymtomen uppkomma:

 • Törst
 • Täta urineringar
 • Nedsatt aptit och viktminskning

Med åldern brukar också blodsockervärdet stiga. Det beror på att kroppens celler blir mindre känsliga för insulin. Dessutom får bukspottkörteln allt svårare att producera nytt insulin om man under en längre tid har haft höga blodsockervärden.

Vad bör man vara uppmärksam på?

Ökad risk för/vid diabetes typ 2 föreligger:

 •  om andra i familjen har eller har haft diabetes typ 2,
 • om man är överviktig, speciellt bukfet,
 • om man som kvinna haft graviditetsdiabetes.
 • om man har högt blodtryck,
 • om man har förändrad fetthalt i blodet, framför allt höga triglycerider, högt LDL-koletsterol (det ”onda kolesterolet) och lågt HDL-kolesterol (det ”goda” kolesterolet) samt
 • om man haft en hjärtinfarkt.

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Hur ställer läkaren diagnosen?

Genom att mäta halten av socker i blodet på fastande mage (fasteglukos). I enstaka fall görs så kallad sockerbelastning, där man får dricka ett glas sötad vätska, följt av blodsockermätning.

Vad kan man göra själv?

 • Sluta röka!
 • Om du är överviktig – försök gå ner i vikt.
 • Rör dig regelbundet. Även måttlig fysisk aktivitet sänker blodsockret, oavsett om man går ner i vikt eller inte.
 • Så kallad medelhavsmat har bäst vetenskapligt stöd när det gäller effekter på hjärt-kärlriskfaktorer. Den innebär mer av fisk, grönsaker, baljväxter (bönor, linser och ärter), frukt, nötter, olivolja och fullkornsprodukter. Byt ut snabba kolhydrater som ljust bröd, läsk och socker samt minska på det totala intaget av kalorier. Mer information om bra mat vid diabetes >>

 • Kom ihåg att diabetesbehandling inte bara rör sig om behandling av för högt blodsocker utan även behandling av högt blodtryck och höga blodfetter.

 • Att själv kunna kontrollera blodsockret är viktigt. Genom att följa ditt blodsocker lär du dig hur du reagerar på till exempel olika livsmedel, fysisk aktivitet och mediciner.

Annons
Annons

Tänkbara komplikationer

 • Åderförkalkning som kan leda till stroke och hjärtsjukdomar som kärlkramp och hjärtinfarkt.
 • Njursjukdomar
 • Ögonsjukdomar
 • Nervskador
 • Sår och infektioner i fötterna

Vilken läkemedelsbehandling ges till patienter med diabetes typ 2?

Diabetespreparat i tablettform finns i flera olika typer med olika verkningsmekanism och även olika biverkningar. Förstahandsbehandlingen brukar vara metformin. De flesta diabetesläkemedel kan även användas tillsammans, varför kombinationsbehandling är vanligt. Efter några års sjukdom är det inte ovanligt att effekten av tablettbehandlingen avtar. Då kan behandling med insulin bli nödvändig. Insulinsprutor finns i många olika former och typer. Förutom insulin finns det nu även en annan typ av diabetesläkemedel som också ges i injektionsform.

Vid typ 2-diabetes är det dessutom ofta aktuellt med behandling mot högt blodtryck och höga/förändrade blodfetter för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom. 


Annons