Ökad risk för diabetes typ 2 vid ökad konsumtion av rött kött

Det råder ett samband mellan ökad konsumtion av rött kött över tid och risk för diabetes typ 2, visar en studie publicerad i JAMA Internal Medicine. Tidigare studier har visat att personer som äter rött kött löper ökad risk att utveckla diabetes typ 2, men ingen har tidigare studerat effekten av kostförändringar över tid.
Annons

Studien bygger på långtidsdata från Harvard om totalt cirka 150 000 personer under i genomsnitt 20 år. Deltagarna har via frågeformulär besvarat frågor kring livsstil samt uppkomst av nydebuterade sjukdomar. Frågor om konsumtion av rött kött ställdes vart fjärde år. Incidensen av diabetes typ 2 mättes via självrapportering och bekräftades av ett kompletterande formulär med frågor om symtom, diagnostiska test samt behandling.

Författarna bakom studien betonar att det, trots försök till att korrigera för anledningar till varför deltagarna förändrat sin köttkonsumtion, inte går att utesluta att dessa förändringar skulle kunna vara en markör för större livsstilsförändringar.

Studien visade att ökad konsumtion av rött kött under en fyraårsperiod resulterade i en förhöjd risk för typ 2-diabetes under följande fyraårsperiod, oberoende av ursprunglig konsumtion och andra livsstilsfaktorer. Studien visade även att en minskad konsumtion av rött kött kunde associeras med lägre incidens av diabetes typ 2 vid långtidsuppföljning.

Annons
Annons

Resultatet styrker sambandet mellan rött kött och diabetes typ 2 och bidrar med kunskap om att minskad konsumtion tycks vara gynnsam för att förebygga diabetes typ 2.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Helene 2013-08-1 02:38 (6 år sen)

    Finna det nåt annat än rött kött??? eller fågel? är det vitt?

  • Avatar Rolf Ivar Larsson 2018-11-30 23:04 (14 månader sen)

    Jag tror inte på den informationen. Det finns andra uppfattningar


Annons
Annons
Annons