Nyhet | Diabetes typ 2

Intensiv behandling med insulin vid hjärtinfarkt lönar sig

Diabetiker som fick intensiv insulinbehandling direkt efter hjärtinfarkt överlevde två år längre än de som fick standardbehandling. Det visar en uppföljning av en svensk diabetesstudie.

Karin Nordin, Redaktör
Publicerad den: 2014-05-14
Författare: Karin Nordin, Redaktör

Annons

− Det här är väldigt positiva resultat. Medelöverlevnaden ökade med nästan 50 procent i den grupp som fick intensivbehandling. Det är få studier som visar sådana stora skillnader, säger Viveca Ritsinger, läkare och forskare i kardiologi vid Karolinska Institutet.

Olika typer av behandling med insulin testades

Forskningsgruppen hon ingår i har följt upp den svenska diabetesstudien DIGAMI 1 som gjordes i början på 90-talet. I den ingick 620 patienter med diabetes och hjärtinfarkt. Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper där den ena gruppen fick standardbehandling med insulin vid behov. Den andra gruppen fick intensiv blodsockerbehandling med insulin och glukos-dropp direkt efter hjärtinfarkten och sedan behandling med insulin fyra gånger per dag i minst tre månader.

Studien följdes först upp efter drygt tre år och redan då sågs en bättre överlevnad i gruppen som fått intensivbehandling. När studien nu följdes upp igen visade det sig att en av tio patienter fortfarande var vid liv och det var lika oavsett vilken behandling de fått 20 år tidigare.

Annons
Annons

− Det är få studier där man följer patienterna ända till död. Här visar vi att patienter med intensiv glukoskontroll vann i snitt 2,3 år extra i överlevnad. Det var en effekt som höll i sig under åtminstone åtta år efter hjärtinfarkten.

Bättre behandling idag med bl a statiner

Resultaten här är alltså tydliga och visar att det är viktigt med god kontroll av blodsockret vid en hjärtinfarkt. Men om studien skulle göras idag skulle effekterna kanske inte bli lika stora. Det har skett många förbättringar i behandlingen av patienter med hjärtkärlsjukdom, bland annat har blodfettsänkande mediciner, statiner, introducerats i Sverige sedan dess. Dessutom fick bara en tredjedel av patienterna så kallade blodtryckssänkande ACE-hämmare då studien gjordes. Det är lite jämfört med hur det ser ut idag.

− Det är därför svårt att generalisera till dagens läge. Men detta är ett viktigt inlägg i den pågående debatten inom professionen kring vikten av normalisering av blodsockret vid hjärtinfarkt. Våra resultat visar att tidig god metabol kontroll ökar överlevnaden efter hjärtinfarkt hos patienter med diabetes och uttalat högt blodsocker, säger Viveca Ritsinger.

Annons
Annons

Studien publiceras i The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons