Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Allvarliga brister inom diabetesvården

Vården av personer med typ 2-diabetes har allvarliga brister som leder till lidande helt i onödan. Det visar den omfattande patientundersökningen Diabetes-kollen.se, som genomförts av Netdoktor i samarbete med patientorganisationerna Storstockholms Diabetesförening och Diabetesorganisationen i Sverige.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2019-02-14
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Allvarliga brister inom diabetesvården
Annons

Över 3 000 personer med typ 2-diabetes har deltagit i den webbaserade upplysningskampanjen och patientundersökningen och utförligt svarat på frågor om sin sjukdom och den behandling de erbjuds. Resultaten visar sammantaget på betydande vårdbrister.

– I dag erbjuds många ålderstigna behandlingar och man lämnas ofta utan stöd. Flera drabbas av svåra komplikationer som allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, ögonskador, njurskador och riskerar amputationer helt i onödan. Det är oacceptabelt, säger Anders Ekholm, ordförande för Storstockholms Diabetesförening.

Många har typ 2-diabetes utan att veta om det

Typ 2-diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar. I dag beräknas ungefär 450 000 personer ha sjukdomen. Ett stort problem är att många personer, uppskattningsvis 150 000 svenskar, har typ 2-diabetes utan att veta om det. Ytterligare ett okänt antal personer har ett förstadium till sjukdomen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Patientundersökningen visar bland annat att för sju av tio upptäcktes sjukdomen av en slump, exempelvis i samband med en hälsokontroll på vårdcentralen eller företagshälsan. Det visar på en stor förbättringspotential. Om fler kunde få diagnos tidigt, exempelvis via ett enkelt blodsockertest på vårdcentralen, skulle mycket framtida lidande och höga vårdkostnader kunna undvikas.

LÄS MER: "Kan man få typ 2-diabetes om man äter godis varje dag?"

Få får sina fötter undersökta

Ett annat resultat är att anmärkningsvärt få patienter får sina fötter undersökta. Socialstyrelsens riktlinjer anger tydligt att alla ska erbjudas en årlig fotundersökning. Detta för att i tid upptäcka skadade blodkärl som annars kan leda till känselbortfall, svårläkta sår, och i sista hand amputationer. Patientundersökningen visar dock att endast 55 procent hade fått en grundlig undersökning det senaste året.

– Detta är mycket allvarligt och något som ansvariga för diabetesvården måste ta till sig. En årlig fotundersökning är en enkel åtgärd som sjukvården måste klara av. Om den uteblir kan konsekvenserna för den enskilde på sikt bli mycket svåra, säger Thomas Magnusson, ordförande för Diabetesorganisationen i Sverige.

Annons
Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Bara var femte erbjuds grupputbildning

Ett tredje resultat gäller den egenvård som alla med diabetes utför, exempelvis blodsockermätningar och injektioner med insulin. För att detta ska fungera anger Socialstyrelsens riktlinjer att alla ska erbjudas grupputbildning. Men patientundersökningen visar att färre än en femtedel har erbjudits detta.

– Patientundersökningen ger värdefulla insikter om vilka förbättringar som behövs inom diabetesvården i Sverige. Vi som patientföreträdare hoppas att såväl beslutande politiker i regioner som vårdprofessionen tar till sig resultaten. Vården behöver generellt lyftas, och även bli mer individanpassad, säger Thomas Magnusson.

Resultat från Diabetes-kollen.se:

Patientundersökningen Diabetes-kollen.se pågick från mars-december 2018. Cirka 80 000 personer besökte hemsidan. Ungefär 8 500 personer har genomgått utbildningsdelarna och även besvarat frågor om vård och behandling. Av dessa har ca 3 700 diagnosen typ 2-diabetes, 2 000 har specifika riskfaktorer för diabetes, och 2 700 är anhöriga till personer med sjukdomen. Cirka 2 300 personer har även berättat om sina erfarenheter med egna ord.

 • Över 65 procent har angett att deras typ 2-diabetes upptäcktes av en slump, i samband med en hälsokontroll eller när de sökte vård för annan sjukdom.
 • Endast 17 procent har av vården erbjudits att delta i en grupputbildning för att lära sig mer om sjukdomen och behandling.
 • 55 procent har det senaste året fått en grundlig fotundersökning utan strumpor och skor.
 • Omkring 75 procent känner till sina personliga mål för blodsocker och för långtidsblodsocker.
 • Drygt 50 procent anger att de alltid eller oftast uppnår sina mål för blodsocker.
 • Cirka 55 procent bedömer sin diabetessjukdom som mycket allvarlig eller allvarlig.
 • Cirka 75 procent anger att de sammantaget är mycket nöjda eller nöjda med sin vård och behandling, medan 25 procent är missnöjda eller mycket missnöjda.

LÄS MER: Så fick Kim Larsson, 35, kontroll över sin diabetes

Fakta om typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar. Drygt 450 000 personer i Sverige, vilket motsvarar 4-5 procent av befolkningen, har sjukdomen. Omkring 150 000 beräknas ha typ 2-diabetes utan att känna till det. Typ 2-diabetes står för 85 procent av all diabetes. Övriga har diabetes typ 1 och andra mer ovanliga former av sjukdomen. Omkring 10-15 procent av befolkningen beräknas ha så kallad prediabetes, ett förstadium som riskerar att utvecklas till typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes är vanligare bland män än kvinnor. De flesta som får diagnosen är över 50 år och förekomsten ökar med stigande ålder. Det blir allt vanligare att även personer i yngre åldrar insjuknar.
Sjukdomen är i hög grad ärftlig. Andra riskfaktorer är övervikt, bukfetma, rökning, snusning, fysisk inaktivitet, högt blodtryck och stress.

Hormonet insulin bidrar till att kontrollera sockerhalten i blodet. Vid typ 2-diabetes är cellernas känslighet för insulin minskad, vilket leder till förhöjt blodsocker. Förhöjd blodsockerhalt under lång tid skadar blodkärl och nerver, vilket på sikt kan leda till komplikationer, framför allt hjärt-kärlsjukdomar samt skador på ögon och njurar. Patienter med diabetes löper dessutom ökad risk att få sår och infektioner i fötterna.

LÄS MER: Fem vanliga frågor om diabetes – här är svaren

Typiska symtom på diabetes är:
 • Törst
 • Täta urineringar
 • Nedsatt aptit och viktminskning
 • Försämrad syn
 • Klåda i underlivet.

Diagnosen typ 2-diabetes ställs genom mätning av blodsockret på fastande mage. Dessutom mäts långtidsblodsocker (HaA1c) som visar blodsockernivån de senaste veckorna.
Typ 2-diabetes är starkt kopplad till levnadsvanor. En förändrad livsstil kan skjuta upp eller helt förhindra insjuknande. Viktnedgång, motion och mer hälsosam kost har stor positiv påverkan.

Typ 2-diabetes behandlas med olika blodsockersänkande tabletter och insulin som injektioner. Vissa läkemedel i tablettform stimulerar bukspottskörteln till ökad insulinproduktion, medan andra ökar kroppens känslighet för insulin. Ofta kombineras olika tablettbehandlingar.

Om kampanjen Diabeteskollen.se

Diabeteskollen.se syftar till att sprida kunskap om typ 2-diabetes. Utbildningen och patientundersökningen vänder sig till personer med sjukdomen och personer med riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes, samt även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt tre informationsmejl till intresserade deltagare.

Diabeteskollen.se är en upplysningskampanj från Netdoktor som stödjs av Storstockholms Diabetesförening (SSDF) och Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS), med ekonomiskt stöd av Storstockholms Diabetesförening, AstraZeneca AB och Boehringer Ingelheim AB. Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är faktagranskade av överläkare Soffia Guðbjörnsdottir, adjungerad professor Sahlgrenska Akademin, Göteborg, och registerhållare för Nationella Diabetesregistret (NDR).

Annons
Annons

 

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2020-02-22 06:29 (3 år sen)

  Oro väckande beskrivning olika läkare eller sjuksköterskor olika åsikt och olika hanterings metod svårt för mig att följa vilka råd gäller för att skötta min sjukdom det liknar inte varannan råd givare yrkande människor system


Annons