Fråga doktorn

Fråga   Cancer

second cancers

Hej är det alltid risk för att få andra cancerformer än den man behandlas av till en följd av cellgiftsbehandling och hur pass förhöjd är risken jämfört med den normala frekvensen av cancer hos demsom inte fått cellgift eller strålning.
Svar:
Hej! Frågan är svår att besvara kort och sammanfattande, för det beror på typ och mängd av cytostatika och strålbehandling. Med strålbehandling är det så att den blev allt mer tekniskt utvecklad så att allt mindre mängd strålning ges till frisk vävnad och därmed har långtids-riskerna med strålbehandling minskat med åren.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons