Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Metastaser i skelettet

Vad är bästa behandling för metastaser i skelettet?

Svar:

Hej, det var en kort fråga som kräver ett långt svar. Men sammanfattningsvis beror vad som är bästa behandling, bland annat på utbredning av skelettmetastaserna, typ av cancer som spritt sig, övrig spridning, tidigare behandlingar, allmäntillståndet och om någon skelettdel är så påverkad att det kan bli spontana frakturer. De olika behandlingsalternativen inkluderar behandling mot cancern som spritt sig (cytostatika, målstyrd behanding, hormonbehandling) och lokal behandling (operation, strålbehandling) och generell skelettbehandling med mediciner (så kallade osteoklasthämmare, metastron eller radium). 

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons