Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Spridning av cancer till skelettet

Spridning av cancer till skelettet, skelettmetastaser, är tecken på långt gången cancersjukdom. Ofta finns svåra smärtor och ibland ses frakturer orsakat av obetydligt trauma.


Uppdaterad den: 2024-04-23

Annons

Vad är skelettmetastaser?

Cancer beror på okontrollerad celltillväxt. Med tiden kan en cancertumör sprida sig vidare, antingen genom att växa in i närliggande organ eller genom att sprida sig till mer avlägsna organ via blodet eller lymfan. En sådan spridning av cancer kallas för metastasering. En metastas uppstår ofta långt ifrån den ursprungliga tumören.

Skelettmetastaser är en allvarlig komplikation till cancer. Fynd av skelettmetastaser visar att sjukdomen har spridit sig, och den är då i de flesta fall obotlig. De flesta skelettmetastaser hittas i platta ben som ryggraden, bäckenet, revbenen och något mer sällan i överarmsbenet eller lårbenet. Skelettmetastaser nedanför knät och armbågen är sällsynta.

Annons
Annons

Förekomst

Skelettmetastaser är det vanligaste elakartade tillståndet i skelettet och uppträder vanligtvis hos vuxna, framför allt bland äldre personer. Det är mindre sannolikt att barn får skelettmetastaser, men när det händer är metastaserna ofta utbredda i skelettet. Hos män sitter primärtumören oftast, i fallande ordning, i prostata, lungor, urinblåsa, magsäck, tjocktarm eller ändtarm. Hos kvinnor sitter oftast de primärtumörer som ger skelettmetastaser i bröst, lungor, livmoder, tjocktarm, magsäck, ändtarm eller urinblåsa. 

Symtom

De flesta med skelettmetastaser har redan en känd cancersjukdom, men hos vissa upptäcks cancersjukdomen först genom skelettmetastaserna. Symtomen är ofta smärtor, svullnad i mjukvävnad eller frakturer orsakat av obetydligt trauma. Kroniska och kraftiga skelettsmärtor, ryggmärgsskador med eventuell förlamning samt benmärgssvikt är komplikationer till skelettmetastaser som drastiskt kan minska patientens livskvalitet och livslängd. Benmärgssvikt innebär minskad produktion av blodkroppar som bland annat kan leda till blodbrist och ökad infektionsbenägenhet.

Annons
Annons

Diagnos

Vid utredning av möjlig skelettmetastasering görs ofta skintigrafi av hela skelettet för kartläggning. Även datortomografiundersökning (skiktröntgen) brukar göras. 

Behandling

Målet med behandlingen är att förbättra livskvaliteten genom att minska smärtan, samt att upprätthålla eller förbättra funktion. Vid val av behandling tas hänsyn till patientens tillstånd så att den sjuke inte utsätts för onödiga belastningar. Smärtstillande mediciner ges vid behov. Ibland används även mediciner mot benskörhet för att få bättre kontroll över smärtan. Strålbehandling kan också minska smärta vid skelettmetastaser.

Prognos

Skelettmetastaser är ett tecken på långt framskriden cancer. Prognosen beror på grundsjukdomen, var skelettmetastasen sitter, antal skelettmetastaser och spridning till annan vävnad, samt hur patienten svarat på behandling. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.