Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Cytostatika och fertilitet

Skall inte onkologen fråga och ordna med spermaprov när en man i fertil ålder och utan barn sätts in på cytostatika? Detta gäller min son med aggressiv hjärntumör som fick lågdos vid strålningen och sedan högdos i 5 månader med Temodal.
Svar:
Hej! Det är förstås bra om frågan om framtida fertilitet hinner gås igenom före behandlings-start med cellgifter (eller strålning mot underlivet). Ibland hinns det inte med, om det är bråttom att sätta igång. Just med Temodal är det så att det inte förväntas påverka framtida fertilitet, utan \"bara\" har en övergående påverkan på spermier och spermie-produktion som gör att man under beh-tiden plus 90 dagar vid sex ska skydda sig och sin partner så att ev graviditet undviks.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons