Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Cytostatika och fertilitet

Skall inte onkologen fråga och ordna med spermaprov när en man i fertil ålder och utan barn sätts in på cytostatika? Detta gäller min son med aggressiv hjärntumör som fick lågdos vid strålningen och sedan högdos i 5 månader med Temodal.
Svar:
Hej! Det är förstås bra om frågan om framtida fertilitet hinner gås igenom före behandlings-start med cellgifter (eller strålning mot underlivet). Ibland hinns det inte med, om det är bråttom att sätta igång. Just med Temodal är det så att det inte förväntas påverka framtida fertilitet, utan \"bara\" har en övergående påverkan på spermier och spermie-produktion som gör att man under beh-tiden plus 90 dagar vid sex ska skydda sig och sin partner så att ev graviditet undviks.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons