Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Lungcancer

Patientanpassad information om läkemedelsbehandling vid lungcancer

Vid behandling av lungcancer används operation, strålning, cytostatika och målinriktade behandling. Olika läkemedel kan kombineras och även användas i samband med operation eller strålning. Här hittar du patientanpassad information om olika läkemedelsbehandlingar och kombinationer som används vid lungcancer. 


Publicerad den: 2022-09-23
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

I kunskapsbanken hos Cancercentrum kan du hitta patientanpassad information som beskriver olika behandlingar, såsom vilka läkemedel som används, hur dessa ges/tas, vilka biverkningar som kan uppstå samt hur du ska tänka om biverkningar uppstår. I den patientanpassade informationen får du också kortfattade råd om levnadsvanor som kan vara bra att tillämpa under behandlingen. 

Patientinformationen för de olika behandlingarna finns publicerade på samma sidor som läkemedelsregimerna och kan skrivas ut. Just nu pågår också ett arbete med att översätta patientinformationen till engelska och arabiska.

Klicka här för att läsa patientinformation om olika behandlingar vid lungcancer.

 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

I kunskapsbanken kan du läsa om följande behandlingar:

 • Afatinib

 • Alektinib

 • Atezolizumab var 3:e vecka

 • Atezolizumab var 4:e vecka

 • Atezolizumab varannan vecka

 • Atezolizumab-Bevacizumab

 • Atezolizumab-Bevacizumab-Karboplatin-Paklitaxel

 • Atezolizumab-Etoposid-Karboplatin

 • Atezolizumab-Karboplatin-Etoposid iv dag 1, po dag 2-3

 • Atezolizumab-Karboplatin-Nab-Paklitaxel

 • Bevacizumab-Cisplatin-Pemetrexed (i Natriumklorid)

 • Bevacizumab-Cisplatin-Vinorelbin iv

 • Bevacizumab-Erlotinib

 • Bevacizumab-Karboplatin-Gemcitabin

 • Bevacizumab-Karboplatin-Paklitaxel

 • Bevacizumab-Karboplatin-Pemetrexed (i Natriumklorid)

 • Brigatinib (laddningsdos)

 • Brigatinib (underhållsdos)

 • Cemiplimab

 • Ceritinib

 • Cisplatin veckovis under strålbehandling

 • Cisplatin-Docetaxel

 • Cisplatin-Etoposid

 • Cisplatin-Etoposid iv dag 1, po dag 2-3

 • Cisplatin-Gemcitabin

 • Cisplatin-Pemetrexed (i Natriumklorid)

 • Cisplatin-Vinorelbin iv

 • Cisplatin-Vinorelbin iv dag 1, po dag 8

 • Cisplatin-Vinorelbin po

 • COAV (Cyklofosfamid-Doxorubicin-Etoposid-Vinkristin)

 • Dabrafenib-Trametinib

 • Dakomitinib

 • Docetaxel 75

 • Docetaxel-Nintedanib

 • Durvalumab var 4:e vecka

 • Durvalumab varannan vecka

 • Entrektinib

 • Erlotinib

 • Gefitinib

 • Gemcitabin

Annons
Annons

 • Gemcitabin-Vinorelbin iv

 • Ipilimumab-Nivolumab

 • Ipilimumab-Nivolumab+ Cisplatin-Pemetrexed

 • Ipilimumab-Nivolumab+ Karbo-Pemetrexed

 • Ipilimumab-Nivolumab+ KarPak

 • Karboplatin - Nab-Paklitaxel

 • Karboplatin-Etoposid

 • Karboplatin-Etoposid iv dag 1, po dag 2-3

 • Karboplatin-Gemcitabin

 • Karboplatin-Irinotekan

 • Karboplatin-Paklitaxel

 • Karboplatin-Pemetrexed (i Natriumklorid)

 • Karboplatin-Vinorelbin iv

 • Karboplatin-Vinorelbin iv dag 1, po dag 8

 • Karboplatin-Vinorelbin po

 • Krizotinib (Crizotinib)

 • Larotrektinib

 • Lorlatinib

 • Mitoxantron intraperikardiellt

 • Nintedanib

 • Nivolumab varannan vecka

 • Osimertinib

 • Pembrolizumab var 3:e vecka

 • Pembrolizumab var 6:e vecka

 • Pembrolizumab-Cisplatin-Pemetrexed

 • Pembrolizumab-Karboplatin-Nab-Paklitaxel

 • Pembrolizumab-Karboplatin-Paklitaxel

 • Pembrolizumab-Karboplatin-Pemetrexed

 • Pembrolizumab-Pemetrexed

 • Pemetrexed i Natriumklorid

 • Pralsetinib

 • Topotekan iv

 • Topotekan po

 • Vinorelbin iv 25 veckovis

 • Vinorelbin iv 30

 • Vinorelbin iv 30 och po 80

 • Vinorelbin po 60 veckovis

 • Vinorelbin po 80 veckovis

Läs också:

 

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons