Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Cancerbehandling och fertilitet


Uppdaterad den: 2017-11-21

Annons

Uttagning och nedfrysning av äggstocksvävnad kan bevara fertiliteten för flickor och yngre kvinnor som behandlas för cancer.

Nedfrysning av äggstocksvävnad har skett i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Ett par hundra kvinnor har fått äggstocksvävnad nedfryst och några har fått tillbaka vävnaden. Metoden är etablerad på många universitetskliniker i världen, men hittills har det fötts få barn med denna metod.

Bakgrund

Allt fler överlever, och lever ett bra liv efter cancersjukdom. Men cellgift- och strålbehandling har skadliga effekter, bland annat på kvinnans äggstockar, och det minskar möjligheterna att få barn efter sådan behandling.

Vissa godartade diagnoser, som till exempel allvarliga reumatiska sjukdomar och avancerad endometrios(livmodervävnad utanför kroppen), kan också kräva behandling som förstör äggstockarna.

Det finns idag tre olika tekniker för att hjälpa kvinnor som ska genomgå cancerbehandling att senare få barn: frysa befruktade ägg (embryon), frysa obefruktade ägg eller frysa äggstocksvävnad.

Ur fertilitetsperspektiv är det bättre att frysa ner befruktade ägg än att använda obefruktade ägg. Detta eftersom provrörsbefruktningar med befruktade ägg har större chans att lyckas. Samtidigt förutsätter det att kvinnan har en partner som hon vill ha barn med i samband med insjuknandet, vilket inte alltid är fallet.

Nedfrysning av äggstocksvävnad är ett alternativ för flickor som inte har kommit i puberteten än, och för kvinnor som behöver behandling akut för sin cancersjukdom. Att ta ut ägg kräver att man stimuleras med hormoner och det tar flera veckor. Genom att ta ut äggstocksvävnad kan hundratals ägg bevaras utan hormonstimulering. I äggstocksvävnaden finns vilande förstadier till folliklar (äggblåsor) som kan mogna ut när vävnaden återförs.

Annons
Annons

Hur?

Genom en titthålsoperation tas en bit av äggstocken ut. Äggstocksbiten fryses ned för att senare tinas upp och återföras till kroppen. Efter upptiningen kan återföringen göras på två olika sätt: Ortotop eller heterotop transplantation.

  • Ortotop transplantation innebär att äggstocksvävnad transplanteras till bäckenhålan och gör en naturlig spontant befruktning möjlig.
  • Heterotop transplantation innebär att äggstocksvävnad placeras subkutant (under huden) på sådana ställen som underarmen eller magen. För att bli gravid krävs att man sedan plockar ut mogna ägg från transplantatet och genomför en provrörsbefruktning.

Effektivitet och säkerhet

Transplantationsproceduren måste räknas som experimentell. Det är dock väl dokumenterat att ortotop transplantation av äggstocksvävnad kan återställa funktionen i äggstockvävnaden och ge spontan menstruation. Hittills har ett begränsat antal graviditeter kommit till genom denna metod och bara cirka 15 barn har fötts världen över.

När egen äggstocksvävnad transplanteras finns det möjligen risk för att man överför cancerceller. Vissa cancersjukdomar som till exempel leukemi och äggstockscancer lämpar sig inte för den här metoden. Inga canceråterfall har än så länge rapporterats på grund av transplantation av äggstocksvävnad.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.