Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Psykologiprofessorn: Lagom mycket skärmtid för småbarn helt okej

I en pågående svensk forskningsstudie som kartlägger spädbarns skärmtid framkom att 56 procent av barnen hade sett på mobil och aktivt använt den. Många föräldrar oroar sig över sina barns skärmtid men Mikael Heimann, forskare inom utvecklingspsykologi, menar att mobiler kan få finnas i småbarns liv och att det inte finns några starka studier som påvisar att det skulle vara farligt.


Publicerad den: 2018-01-25

Psykologiprofessorn: Lagom mycket skärmtid för småbarn helt okej
Annons

Mikael HeimannI Mikael Heimanns forskningsstudie deltar barn som är nio månader gamla och deras familjer för att se hur de använder digitala medier (smarta telefoner, läsplattor och tv-apparater) och vilka värderingar familjerna har kring skärmtittande. Första delresultatet från tvåårsstudien, med Linköpingsfamiljerna och deras niomånaders bebisar, presenteras hösten 2018.

– I studien använder vi ljudinspelningar i hemmen och följer medieanvändandet genom en app. Vad jag vet finns det ingen tidigare studie i Sverige som är gjord med de här hjälpmedlen. I spädbarnsstudien följer vi 100 familjer och hoppas få svar på om utvecklingen av minne och språk påverkas av digitala medier. Genom att förstå det och också utforska familjens betydelse kan man förstå tidiga samband, berättar Mikael Heimann i en intervju med Netdoktor.se.

Om Mikael Heimann

Mikael Heimann, psykolog som har arbetat inom barnpsykiatrin, är professor vid Linköpings universitet och forskar i utvecklingspsykologi och leder Baby- och barnlabbet vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på den allra tidigaste utvecklingen, hur barn från födelsen lär sig genom observation att lära sig göra nya saker eller utveckla samspelsförmåga, imitation, minne, uppmärksamhet, språk och mentalisering. Han är också intresserad av att förstå barn med funktionshinder.

Annons
Annons

Barn imiterar sin omgivning

 Parallellt pågår också en annan studie som undersöker hur spädbarnets minne utgör en grund för språkutvecklingen, som kommer redovisas 2019. Båda studier görs i samarbete med psykologiprofessorn Rachel F. Barr Georgetown University, en världsledande psykolog inom forskning på spädbarns kognitiva utveckling och initiativtagare till ett internationellt nätverk med fokus på små barn och digitala medier. Nätverket har tagit fram ett frågeformulär som används i USA, Holland, Tyskland och Italien för att få med kulturella skillnader som kan spela in vid skärmvanor bland barn i olika länder. I den svenska forskningsstudien framkom att av samtliga bebisar i studien hade 56 procent sett på mobil och aktivt använt den smarta telefonen vid nio månaders ålder.

– Än idag finns det inte forskningsstudier som upprepade gånger visar samma resultat om hur digitala medier påverkar barn – i alla fall inte i någon tillräcklig grad. Jag uppmuntrar inte skärmtittande, men tycker inte att man ska förbjuda skärmanvändning helt för barn under två år utan istället anpassa skärmtiden efter barnets ålder och intresse, samt se på omfattningen av skärmtid och hur de digitala skärmarna används. Spädbarn är nyfikna och vill utforska sin omvärld, där är digitala medier en del av den världen. Jag tycker familjer istället aktivt ska reflektera över hur de använder digitala medier själva, för barn imiterar sin omgivning, förklarar professor Heimann, som också tillägger att om det skulle komma tillräckligt stark forskning om att skärmtid är farligt så får man ändra inställning.

Lagom mycket skärmtid

Intresset för hur skärmtid påverkar småbarn och äldre barn är stort, men någon gedigen forskning i Sverige finns inte i dagsläget, vilket delvis beror på att skärmtittande är ett relativt nytt fenomen bland småbarn. Däremot finns det desto fler forskningsrapporter i USA, följt av Storbritannien och Tyskland. Tidigare psykologiforskning visar att inlärning från skärm funkar men tar längre tid, vilket beror på att skärmar, liksom böcker, är tvådimensionella och vår verklighet är tredimensionell – vilket gör att hjärnan måste göra en överföring mellan de två olika dimensionerna. I den transformationen finns en överföringströghet (transfer deficit) hos barn, en tröghet som kan kompenseras av att en förälder förklarar för barnet vad som händer på skärmen. Överföringströgheten gäller även vuxna, men genom livet lär de sig att avkoda det tvådimensionella allt snabbare.

Annons
Annons

– Jag vet ett barn med autism lärt sig att läsa och förstå siffror med hjälp av padda, så skärmar kan vara bra hjälpmedel för barn med funktionshinder. Men det centrala för barnets inlärning är en trygg föräldrarelation. Därefter gäller lagom mycket skärmtid anpassat efter barnets ålder. Det enda negativa med skärmtid som vi sett upprepas i olika forskningsrapporter är att skärmtittande innan läggdags försämrar sömnkvaliteten och det gäller såväl småbarn som vuxna, avslutar Mikael Heimann.

Fördelar med skärmtid för småbarn och tips till föräldrar

Möjlighet till en stunds avkoppling för barnet, möjlighet att lyssna på sagor och musik, leka med enkla spel eller att en förälder läser en bok på paddan. Barn tar snabbt efter musik och sång från digitala medier. Bra med läsplattor för barn med funktionshinder. Lära sig ord på främmande språk genom att lyssna/titta på skärmar.

Professorns tips till småbarnsföräldrar:

 • Reflektera över eget användande när du är tillsammans med barn.
 • En trygg relation till mamma och pappa underlättar mycket för barnens inlärning.
 • Lär känna ditt barn, dess personlighet och styr skärmtittandet därefter.
 • Tv är inte farligt i sig, men ska inte vara huvudkällan för inlärning.
 • Låt ej skärm ersätta annan lek och se till att det finns tid för den verkliga världen.
 • Låt nyfikna småbarn undersöka och utforska skärmar, men begränsa mängden skärmtid.
 • Tidsbegränsa skärmtid, särskilt när barnet tittar på skärm ensam.
 • Vid funktionshinder kan läsplattor vara hjälp och stöd för att lyckas med kommunikationen.
 • Låt inte småbarn se vuxenfilmer med våld, nyhetsprogram med hemska bilder eller låta de lyssna på obehagligt bakgrundsljud.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2019-01-22 16:05 (6 år sen)

  Bra artikel

 • Avatar Tidigare användare 2018-12-20 19:28 (6 år sen)

  Inget jag inte visste tidigare egentligen


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.