Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Allergisk mot hund

Är det möjligt att bli allergisk mot hund när man är 66 år gammal och har levt med hundar till och från i 40 år. Är testad med blodprov mot hundallergi två gånger senast när jag var 60 år och det visade ingenting. Med vänlig hälsning, Patricia

Svar:

Hej Patricia!

Det är som regel ovanligt att utveckla en ny allergi vid din ålder. Det gäller i varje fall allergier där de allergiframkallande ämnena är luftburna, t. ex. hundallergi som din fråga gäller. Undantaget som bekräftar regeln är bi- och getingallergi, som kan debutera även högt upp i åldrarna.

Du har tydligen misstänkt hundallergi tidigare och blivit testad två gånger, vid båda tillfällen med negativt resultat med avseende på allergiantikroppar mot hund. Det talar starkt mot att du hade hundallergi då.

Jag undrar lite vilken orsaken är till att du nu åter undrar om du ändå har en hundallergi? Har det tillkommit nya eller kraftigare symtom i samband med hundkontakt som väckt misstanken? Om så skulle vara fallet är det inte sannolikt - men ändå inte omöjligt - att en sent debuterande hundallergi skulle vara orsaken. Finns andra tänkbara orsaker i din miljö?

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Docent, allergispecialist, f.d. överläkare Karolinska universitetssjukhuset

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons