Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Allergisk mot hund

Är det möjligt att bli allergisk mot hund när man är 66 år gammal och har levt med hundar till och från i 40 år. Är testad med blodprov mot hundallergi två gånger senast när jag var 60 år och det visade ingenting. Med vänlig hälsning, Patricia

Svar:

Hej Patricia!

Det är som regel ovanligt att utveckla en ny allergi vid din ålder. Det gäller i varje fall allergier där de allergiframkallande ämnena är luftburna, t. ex. hundallergi som din fråga gäller. Undantaget som bekräftar regeln är bi- och getingallergi, som kan debutera även högt upp i åldrarna.

Du har tydligen misstänkt hundallergi tidigare och blivit testad två gånger, vid båda tillfällen med negativt resultat med avseende på allergiantikroppar mot hund. Det talar starkt mot att du hade hundallergi då.

Jag undrar lite vilken orsaken är till att du nu åter undrar om du ändå har en hundallergi? Har det tillkommit nya eller kraftigare symtom i samband med hundkontakt som väckt misstanken? Om så skulle vara fallet är det inte sannolikt - men ändå inte omöjligt - att en sent debuterande hundallergi skulle vara orsaken. Finns andra tänkbara orsaker i din miljö?

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Docent, allergispecialist, f.d. överläkare Karolinska universitetssjukhuset

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons