Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Allergi

Köldallergi

Köldallergi är ett annat namn på den hudsjukdom som i medicinsk litteratur kallas köldurtikaria. Det är betecknande att ordet ”urtikaria” kommer från det latinska namnet på brännässla (Urtica dioica).


Mats Halldin, legitimerad läkare
Uppdaterad den: 2018-12-20

kallt och frost
Annons

Hudreaktionen vid urtikaria liknar nämligen mycket den som sker vid kontakt med en brännässla. Vid köldurtikaria är det dock kyla som utlöser symtomen. Köldallergi finns rapporterad från hela världen, men är särskilt besvärlig i kallt klimat.

Orsaker

Klådan, rodnaden och hudsvullnaderna orsakas av signalsubstanser, framför allt histamin, som frisätts från celler i huden vid exponering för kyla. Kylan kan komma från kall luft, kallt vatten eller vid snabb avdunstning av svett från huden. Orsaken till att en individ utvecklar köldallergi är i de allra flesta fall okänd. Tillståndet är något vanligare hos personer som har en vanlig allergi (mot pollen, pälsdjur), men förekommer också hos icke-allergiska individer. Ibland uppkommer köldallergin efter en virusinfektion. Det finns även en ärftlig form av köldallergi, som dock är mycket sällsynt.

Annons
Annons

Symtom

Hudpartier som exponeras för kyla reagerar med svullnader av varierande storlek, från kanske en ärtas till en enkronas eller större. Kring svullnaderna brukar en rodnad utvecklas. Klåda är ett framträdande symtom, och ibland förekommer även en brännande känsla. Symtomen kan debutera i kyligt väder utomhus och tilltar vanligen i styrka när individen kommer in i värmen. Vanligtvis varar besvären en eller högst ett par timmar. Symtomen kommer ofta från utsatta kroppsdelar som händer och fötter. När hela kroppen blir avkyld, t.ex. vid bad i kallt vatten, kan nässelutslag slå ut över hela kroppen. En kraftig sådan generell reaktion kan medföra blodtrycksfall och chock (se vidare förebyggande råd).

Diagnos och undersökning

Diagnosen misstänks när ovan beskrivna symtom debuterar i nära anslutning till exponering för kyla. Diagnosen kan säkras vid provokationstest med is som läggs på huden under ett bestämt antal minuter. Ger iskontakten upphov till för urtikaria typiska utslag är diagnosen bekräftad. Den exponeringstid som krävs för att utlösa reaktionen speglar tillståndets svårighetsgrad – ju kortare tid, desto allvarligare.

Annons
Annons

Prognos

Hos vissa personer varar köldallergin bara några månader, hos andra i många år. I genomsnitt tycks den enligt vissa rapporter kvarstå i sex till nio år. Tillståndet är ovanligt efter 60 års ålder.

Behandling

Den viktigaste behandlingen är att klä sig ordentligt och skydda exponerade kroppsdelar för kyla under kalla årstider. Men även under sommartid kan försiktighet krävas, t.ex. att vara varmt klädd vid vistelse i luftkonditionerade lokaler. Förebyggande medicinering med antihistamintabletter (”allergitabletter”) inför förväntad exponering för kyla kan dämpa symtomen.

Förebyggande råd

Reaktioner kan uppkomma även varma dagar vid fysisk ansträngning när svett avdunstar och då kyler huden. Dessa symtom kan förebyggas genom avtorkning med handduk. Bad utomhus, och även i en 24-gradig inomhusbassäng, kan utlösa en generell reaktion med urtikaria och blodtrycksfall hos personer med svår köldallergi. Detta kan orsaka drunkningstillbud. Patienter med köldallergi bör därför ha en person med sig när de badar innan de prövat sin känslighet. De bör även ta antihistamintabletter innan badet, minst en timme innan.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Övriga tips

Om kalla drycker eller glass orsakar svullen tunga och munslemhinnan så väljer kanske de flesta att avstå från detta. Men vid särskilda tillfällen kan det känns angeläget att kunna inta även en kyld dryck, och då kan symtomen dämpas med antihistamintabletter som intagits i god tid innan.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.