Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Allergi

Allergivänliga hundar

Drömmen om den allergenfria hunden är stark. Men finns allergivänliga hundar? Gunnar Bylin, läkare och specialist inom vuxenallergologi, reder ut begreppen.

Annons

Det finns hundraser som inte orsakar allergibesvär. Det påstår i varje fall vissa kennelägare. Allergiläkare brukar däremot hävda att alla hundar kan sprida allergen. Allergen är de äggviteämnen, i päls och saliv, som utlöser symtomen hos personer med allergi. Vad ska personer med hundallergi tro? De har kanske noterat att de fått mindre besvär vid kontakt med en viss hund än med en annan hund. Om hundarna varit av olika ras så ligger tanken nära att det inte bara är dessa två hundar utan även hundraserna som skiljer sig åt ur allergisynpunkt. Och om det finns skillnader mellan hundraser så finns det kanske en hundras som inte ger besvär alls? Drömmen om den allergenfria hunden är stark.

Hundar vi möter i vardagen

De flesta hundar i Sverige är sällskapsdjur, och har för många barn och vuxna en stor social betydelse. Hundar hålls också för jakt, som ledsagarhundar och för uppgifter inom polis och tullväsende. Det finns därför många tillfällen när en person med hundallergi kan komma i kontakt med hund i familje- och i yrkessammanhang.

Annons
Annons

Hundar vi får indirekt kontakt med

Vid ännu fler tillfällen kan en person med allergi mot hund, enligt vad vi nu vet, komma i kontakt med hundallergen utan att till exempel en hund är närvarande. Det har nämligen på senare tids utvecklats möjlighet att mäta mängden allergen i miljön, vilket till exempel gjorts i vissa förskolor och skolor. Det har därvid klarlagts att halterna av pälsdjursallergen ofta är höga även i lokaler där djuren aldrig varit. Om till exempel mer än var femte barn på en förskola har katt hemma så kan halten av kattallergen i förskolan vara lika hög som i en bostad med en katt. Allergenet sprids lätt i kläder och hår från pälsdjursägarens bostad till andra miljöer.

Det uppskattas att cirka var femte person med allergi har allergi mot hund. De flesta får besvär i form av hösnuva vid hundkontakt och många får också astmabesvär. Vissa får kliande nässelutslag om hunden slickar på huden. Det är inte konstigt att intresset för allergenfria hundar är stort.

Huvudallergenet är gemensamt för alla hundraser

Det har sedan 1970-talet varit känt att det viktigaste allergenet, huvudallergenet, hos hund är gemensamt för alla hundraser. Det har dock saknats systematiska studier av hur mycket av detta huvudallergen (benämns Can f 1)som olika hundraser producerar. Nu har nyligen en fransk forskargrupp rapporterat om allergenhalter som uppmätts från 157 hundar från 8 vanliga hundraser. De ville i första hand se om det var någon skillnad i allergenhalt mellan de olika hundraserna. Men de undersökte även om pälsens typ kort- eller långhårig-spelade roll. Vidare studerade de om hundens kön påverkade allergenproduktionen liksom om eksemförändringar beroende på talgkörtelstörningar hos hunden hade betydelse.

Annons
Annons

Halten av allergen hos olika hundraser

De mätte halten av huvudallergenet hos bl.a schäfer, pudel, cocker spaniel, griffon, labrador och Yorkshire terrier. Lägsta genomsnittshalt av allergen uppmättes bland labradorerna och högst bland pudlarna. Allergenhalten hos pudlarna var i genomsnitt 8 gånger högre än bland labradorerna. Det måste dock noteras att detta gällde genomsnittsvärdet för de olika raserna. Spridningen kring detta värde var nämligen mycket stor. Den labradorhund som hade högst allergenhalt låg t.ex. på en nivå som var 8 gånger högre än vad den pudel hade som låg lägst inom sin ras. Det innebär att möjligheten att utifrån hundras bestämma vilken allergenexponering som man kommer att utsättas för efter ett hundköp är mycket liten.

Pälslängd spelar ingen roll

Tvärt emot en vanlig uppfattning spelade det ingen roll om hunden var kort- eller långhårig. Hanhundar hade en något högre allergenproduktion än tikar. Förekomst av eksem ökade också allergenproduktionen.

Det gick att uppmäta allergennivåer hos samtliga undersökta hundar. Det var således ingen hund som var allergenfri.

Sammantaget talar denna rapport för att det visserligen finns skillnader i allergenproduktion mellan olika hundraser på gruppnivå. Men spridningen inom varje ras är så stor att informationen har liten praktisk betydelse för personer med hundallergi. Det är även ur allergisynpunkt viktigt att behandla eksem hos hunden. Och, tyvärr, några allergenfria hundar sågs inte.

Referens: Allergy 2005:60:1060-1064


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.