Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Vikt & kost

Lustgas som rusmedel

Lustgas är ett medel som används inom sjukvården och inom industrin som drivmedel i sprejflaskor. Det är också känt att kunna ge ett kort rus. Regelbunden och kraftig användning av lustgas är förknippad med allvarliga skador i kroppen.


Publicerad den: 2023-10-26
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Vad är lustgas?

Lustgas, dinitrogenoxid (N2O), är en smak- och luktfri gas med en svagt smärtlindrande, sederande och upplyftande effekt. Den sistnämnda effekten beskrivs av vissa som ett rus. Av den anledningen används det som bedövningsmedel på sjukhus. Lustgas används också som drivmedel i sprejflaskor, för att öka effektiviteten hos förbränningsmotorer och som konserveringsmedel.

På 1800-talet användes lustgas i sociala sammanhang eftersom det kan ge ett rus, men användningen upphörde när man insåg att medlet har skadliga effekter. Lustgas som berusningsmedel är inte olagligt, och det finns ingen åldersgräns för köp i Sverige. Lustgas som kan köpas i butik är inte avsedd som livsmedel. 

Skadliga effekter på grund av användning av lustgas har ökat påtagligt. Under perioden 2016–2020 hade Giftinformationscentralen i genomsnitt 2 ärenden per år relaterade till skador på grund av lustgas, medan de under året 2021 uppgick till 30.

Annons
Annons

Medicinsk användning av lustgas

Lustgas används i kombination med andra läkemedel i samband med sövning, anestesi. Vid tillräckligt hög koncentration leder lustgas snabbt till medvetslöshet. Det har länge använts som en del av smärtlindring under förlossningen. Dessutom spelar lustgas en viktig roll vid tandläkarbehandling. Lustgas är särskilt lämplig när en snabbt insättande och upphörande effekt önskas.

Den viktigaste anledningen till att medicinsk behandling med lustgas är säker, till skillnad från frekvent rekreativ användning, är att medicinsk lustgas alltid används tillsammans med syre och ges i kontrollerade och säkra doser.

Strikta krav ställs på ventilation och utsug där lustgas används vid behandling för att undvika skadliga effekter på de anställda. 

Lustgas som rusmedel

Eftersom lustgas används på sjukhus och har ett oskyldigt namn är det lätt att tro att lustgas är ofarligt att använda som rusmedel. Det stämmer dock inte, eftersom gassammansättningen man kan köpa i en butik är inte densamma som på ett sjukhus och användningen utanför sjukhus är oövervakad. Lustgas som man köper utanför sjukhus innehåller inte syrgas. Användning av lustgas som rusmedel kallas också för nanging.

I nedanstående tabell presenteras akuta effekter av lustgas. Effekten kommer snabbt efter intag och varar i cirka en till fem minuter. Många personer som använder lustgas tar det därför ofta för att bibehålla effekten. 

  Akuta effekter av lustgas
Kroppsliga effekter Psykiska effekter
Pirrningar och domningar i kroppen Rus som påminner om att vara full på grund av alkohol
Svaga ben/armar Förändrad förnimmelse av visuella intryck och ljud
Något snabbare andning Glad känsla (eufori)
Yrsel och svimning  Oro och ångest
Huvudvärk och migrän Skrattretlighet
Förvirring Hallicunationer (vid snabbt intag eller höga doser)
Illamående  
Mindre smärtkänslig  
Låg syresättning i blodet  

Låg syresättning i blodet kan vara akut farligt och kan kräva behandling med syrgas. Om det inte behandlas i tid finns det risk för att man dör av syrebrist.

Utöver de ovanstående effekterna finns en risk att det uppstår frysskador i mun, läpp och luftvägar när lustgas intas direkt från en behållare som en gräddsifon. Det är anledningen att många tar lustgas från en ballong. Frysskador i luftvägar kan leda till långvariga svälj- och andningsbesvär. 

Annons
Annons

Skadliga effekter på längre sikt

En enstaka användning av lustgas är vanligen inte förknippad med risker på längre sikt. Det är främst vid regelbunden användning (till exempel varje vecka eller oftare) eller högt intag som det uppstår risker för skadliga långtidseffekter. Risken för negativa långtidseffekter är större ju oftare man använder lustgas. 

Brist på vitamin B12

Brist på vitamin B12 uppstår när lustgas förstör vitamin B12 så det inte kan användas för att bilda DNA, arvsmassa. Vitamin B12 är särskilt viktigt för att bilda ett isolerande lager runt nerverna som leder ut i kroppen – myelin. Sådan demyelinisering leder till en långsammare överföring av nervsignaler. Detta kan upplevas som domningskänsla, känselbortfall och muskelsvaghet. I värsta fall blir man helt förlamad i båda benen. Om man behandlar tillståndet i tid kan skadorna gå tillbaka, men ibland är dessa skador på nerverna och hjärnan oomvändbara och blir skadorna bestående. 

En annan följdeffekt av brist på vitamin B12 är att blodbildningen påverkas. Det kan uppstå lågt blodvärde som gör att man kan känna sig trött, svag, snabbt andfådd och yrslig. Dessutom ökar risken för trombos (blockering av ett blodkärl) vid vitamin B12-brist, och det kan orsaka att en blodpropp bildas i blodkärlen. Dessa blodproppar kan orsaka hjärtinfarkt, blockering av ett blodkärl i lungorna (lungemboli) eller till och med amputation av ben.

Brist på vitamin B12 kan behandlas genom att ta tabletter eller injektioner med vitamin B12. En sådan behandling har dock ingen effekt om man fortsätter använda lustgas – all vitamin B12 som tas upp inaktiveras igen av att man använder lustgas. Därför är det viktigt att avstå från lustgas helt och hållet för att behandlingen ska ha effekt och för att det inte ska uppstå fler skador på kroppen. 

Beroende

Beroende kan uppstå vid regelbunden användning av lustgas och risken ökar ju oftare man använder lustgas. Det är vanligt att man fastnar i ett regelbundet bruk eftersom man kan få ett starkt sug efter använda lustgas igen. Det kan också vara svårt att minska användningen. 

Psykoser

Psykoser kan uppstå om någon använder lustgas mycket ofta eller tar lustgas i mycket stora mängder. Någon med psykos har hallucinationer och vanföreställningar. Som ett resultat vet personen inte längre vad som är verkligt och vad som inte är det. Risken för psykos är särskilt stor hos personer som är mottagliga för det. Personer som har familjemedlemmar som har haft psykos eller som själva har haft psykoser löper större risk.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons