Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Räkna ut ditt BMI

BMI (Body Mass Index) är ett sätt att beskriva din vikt i förhållande till din längd. BMI beräknas genom formeln: vikten i kg/(längden i m)².


Publicerad den: 2008-10-11

Annons

Viktigt är också att ta reda på fettets fördelning. Ju större andel av fettmassan som sitter kring magen (bukfetma), desto sämre är det ur ett hälsoperspektiv. Därför bör BMI-värdet kompletteras med en mätning av midjeomfånget.

Det är också viktigt att komma ihåg att fettmassan normalt utgörs av 10-18% av den totala kroppsvikten hos män och 18- 25% hos kvinnor. Vi behöver alltså en viss mängd fett för att överleva och må bra. 


Observera att är vi alla är olika byggda, och att det därför finns en viss marginal, inom vilket ditt BMI-värde kan ligga. Tänk också på att BMI-värdet inte kan användas för kroppsbyggare och elitidrottare. Deras höga andel muskler ger dem en relativt hög kroppsvikt, och därmed ett högt BMI-värde, utan att de egentligen är överviktiga. Således är BMI-värdet ingen exakt vetenskap, utan bör istället ses som en riktlinje.

Hur räknar man ut sitt BMI?

För att beräkna ditt BMI tar du din vikt i kilo. Multiplicera sedan din längd i meter med din längd i meter. Dividera därefter vikten med det talet. Exempel: 60 kg / (1,60 m X 1,60 m) = BMI 23,44.

Annons
Annons

Detta betyder ditt BMI:

Under 18,5. Undervikt. Viktminskning är av medicinska skäl inte att rekommendera. 

19 - 24,9. Normalvikt. Det finns inga medicinska skäl för dig att gå ner i vikt. 

25 - 29,9. Övervikt. Du löper en ökad risk att drabbas av överviktsrelaterade sjukdomar, som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Annons
Annons

30 och över. Fetma. Du löper en kraftigt ökad risk att drabbas av överviktsrelaterade sjukdomar, som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför angeläget att du gör något åt din vikt. 

Är ditt barn överviktigt?

BMI används numera för att mäta övervikt hos både vuxna och barn. BMI-värdet räknas ut på samma sätt men gränsvärdena skiljer sig:

  • För femåringar innebär BMI på 17 och därutöver en övervikt (gränsen för fetma går vid BMI 19)
  • För tioåringar går gränsen för övervikt vid BMI 20 (gränsen för fetma går vid BMI 24)
  • För femtonåringar går överviktsgränsen vid BMI 23 (gränsen för fetma går vid BMI 29)

Du bör få ner ditt BMI-värde utan att plåga eller att svälta dig själv. Varje kilo du tappar gagnar din hälsa på längre sikt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.