Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Gastrisk bypass, kontrollera din hälsa

Uppföljning vid regelbundna kontroller är viktig för ett gott resultat efter gastrisk bypass-operationen. Vikt, puls och blodtryck bör kontrolleras regelbundet, likaså blodvärden för att se till att kroppen får i sig tillräckligt av olika ämnen.


Uppdaterad den: 2019-02-18

Annons

Vad är gastrisk bypass?

Gastrisk bypass innebär att storleken på magsäcken minskar drastiskt. Kirurgen skapar en liten ficka på toppen av magsäcken som kopplas samman med tunntarmen. Resten av magsäcken och början av tunntarmen kopplas bort. På detta sätt blir magsäcken betydligt mindre och rymmer betydligt mindre mat än innan. Maten som tidigare passerade genom magsäcken och tolvfingertarmen passerar förbi ("bypass") denna del av matsmältningskanalen. 

Det är viktigt att man regelbundet kontrollerar sitt hälsotillstånd efter operationen. Detta sker på sjukhuset eller hos läkare på vårdcentralen. 

I början görs dessa kontroller ganska ofta, men efterhand sker de allt mera sällan. När vikten har stabiliserats behöver man normalt bara kontrolleras en gång per år.

Annons
Annons

Kontrollera vikten

Det första året efter operationen ska vikten kontrolleras regelbundet, men inte för ofta. En gång i veckan räcker. Man träffar troligen andra patienter som har genomgått gastrisk bypass, men man bör inte tappa modet om andra personer går ner i vikt snabbare. Hur snabbt man går ner i vikt beror på flera faktorer som startvikt, kön, energiomsättning och muskelmassa.

Blodtryck och puls

Förutom andra medicinska förhållanden är blodtryck och puls viktiga indikatorer på hälsan och bör kontrolleras regelbundet, samtidigt som vikten. Det kan också vara aktuellt att göra mätningar hemma.

Annons
Annons

Förebygg vitaminbrist

När delar av magsäcken som producerar syra är bortkopplad och maten passerar snabbare genom magsäcken och tarmen, minskar upptaget av vitaminer och mineraler. Det finns utarbetade nordiska riktlinjer som ger rekommendationer angående kosttillskott efter överviktskirurgi. Sannolikheten för bristtillstånd efter gastrisk bypass och gastrisk sleeve är lika och därför är rekommendationerna desamma. 

Brist på järn, vitamin B12, vitamin D och kalcium är de vanligast efter överviktskirurgi. Rekommenderat kosttillskott bör innehålla minst dagsdoser på:

  • 45–60 mg järn
  • 350 µg vitamin B12
  • 800 IE vitamin D
  • 500 mg kalcium

I tillägg är rekommendationen att kosttillskottet innehåller folat/folsyra, tiamin (vitamin B1) och zink.

Blodprover

När hälsan har stabiliserats ska man fortsätta ta tillskott även om blodproverna är normala, och öka om proverna visar brist. Det är vanligt att vitamin B12-nivåerna ligger över normalnivåer när man tar tillskott, det är inte farligt och man behöver inte oroa sig om det är så. Övervikt för med sig risk för andra tillstånd såsom diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärl sjukdom. Därför kontrolleras även blodsocker och blodfetter vid de årliga kontrollerna. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.