Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Möjliga komplikationer efter gastrisk bypass

Komplikationer är inte ovanliga efter en gastrisk bypass-operation. Det kan röra sig om allt från bagatellartade till allvarliga problem.


Uppdaterad den: 2019-02-18
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Gastrisk bypass är en av de mest använda fetmaoperationerna. Operation innebär att storleken på magsäcken minskar kraftigt. Kirurgen gör en liten ficka på toppen av magsäcken och kopplar samman den med tunntarmen. Kirurgen syr ihop övre delen av magsäcken och skiljer den från resten av magsäcken. På detta sätt blir det nya utrymmet betydligt mindre och rymmer mindre mat än innan. Maten som förut passerade genom magsäcken och tolvfingertarmen passerar nu förbi ("bypass") denna del av matmsältningskanalen. Maten töms istället i jejunum, övre delen av tunntarmen men längre ner i systemet än tidigare, något som begränsar upptaget av kalorier. Även om maten inte når nedre delen av magsäcken så behålls även denna del och fortsätter producera magsafter som blandar sig med maten i tunntarmen.

Komplikationer och biverkningar är inte ovanliga efter detta ingrepp. Dessa kan vara av teknisk art eller höra ihop med kostintaget efter ingreppet. 

Efter ingreppet måste man lägga om kosten. Om man inte följer kostråden, kan det uppstå mycket problem. Om man äter för mycket eller om äter saker man inte bör äta så ökar risken för komplikationer. 

Den första tiden efter operationen

Den första tiden efter operationen kan det uppstå komplikationer av "teknisk" art, alltså komplikationer som beror på själva ingreppet. Man bör kontakta läkare eller sjukhuset som utfört operationen om man får något av följande symtom:

 • Ihållande illamående och kräkningar.
 • Ihållande feber.
 • Frossa.
 • Blödning från mag-tarmkanalen.
 • Upprepade svarta, lösa, illaluktande avföringar (ljusa, lösa avföringar kan bero på att man äter för mycket fet mat).
 • Tilltagande eller nytillkomna buksmärtor.
 • Plötsliga magsmärtor i samband med kräkningar.
 • En känsla av att man kan äta stora mängder mat utan att känna sig mätt.
 • Viktökning.
 • Ihållande hosta eller andningsbesvär.
Annons
Annons

Vid illamående, kräkningar, matsmältningsbesvär

Vid illamående, kräkningar eller matsmältningsbesvär efter matintag bör man se över följande frågor:

 • Har jag ätit för fort?
 • Har jag tuggat maten ordentligt?
 • Har jag ätit för mycket eller var tuggorna för stora?
 • Drack jag under måltiden?
 • Drack jag för tidigt efter att jag hade ätit?
 • Lade jag mig ner för snabbt efter att jag hade ätit?

Drick inte vid illamående. I sådana situationer kan mera vätska bara öka känslan av att man vill kräkas. Bara vänta tills känslan går över.

Mat kan bli stående och blockera öppningen till den lilla magsäcken även när man följer dieten noga. Symtom och tecken på blockering är ihållande illamående, kräkningar och magsmärtor. Om dessa symtom varar i mer än två dagar bör läkare kontaktas. Se också nedan.

Dumping

Efter en gastrisk bypass-operation kommer maten nästan omedelbart ner i tarmen. Om man äter mat med högt sockerinnehåll stiger blodsockret snabbt. Kroppen reagerar på detta med ökad insulinfrisättning som i sin tur ger ett snabbt blodsockerfall. Detta kan ge symtom som slöhet, obehagskänsla och illamående.

Söt mat som sötsaker, choklad, karameller, läskedrycker, glass, fruktjuice och milkshake passerar snabbt ner till tunntarmen. Detta kan orsaka dumpingsyndrom. Symtomen är:

 • Illamående
 • Matthet och obehagskänsla
 • Diarré
 • Sömnighet
 • Svettning
 • Snabbare puls
 • Yrsel

Ibland kan man bli så svag att man måste lägga sig ner tills symtomen går över. Dessa symtom kan förebyggas genom att undvika socker. Be att få råd om vilka sötningsmedel man kan använda istället.

Annons
Annons

Dehydrering 

Eftersom man inte ska dricka till måltiderna kan en del personer bli dehydrerade (uttorkade). Man kan förhindra detta genom att smådricka under dagen, sammanlagt cirka 1,5–2,0 liter vatten eller andra lågkaloridrycker.

Bristtillstånd

När delar av magsäcken som producerar syra är bortkopplad och maten passerar snabbare genom magsäcken och tarmen, minskar upptaget av vitaminer och mineraler. Det finns utarbetade nordiska riktlinjer som ger rekommendationer angående kosttillskott efter överviktskirurgi. Sannolikheten för bristtillstånd efter gastrisk bypass och gastrisk sleeve är lika och därför är rekommendationerna desamma.

Brist på järn, vitamin B12, vitamin D och kalcium är de vanligast efter överviktskirurgi. Rekommenderat kosttillskott bör innehålla minst dagsdoser på:

 • 45–60 mg järn
 • 350 µg vitamin B12
 • 800 IE vitamin D
 • 500 mg kalcium

I tillägg är rekommendationen att kosttillskottet innehåller folat/folsyra, tiamin (vitamin B1) och zink. En viktig åtgärd för kvinnor med järnbrist kan vara att använda preventivmedel (hormonspruta eller hormonspiral) för att minska menstruationsblödningarna.

Magsår

5–10 % av patienterna kan få magsår i den lilla magsäcksdelen, särskilt i den sydda övergångsdelen. Risken är störst i perioden en till tre månader efter operationen. För att minska denna risk ges ibland syrahämmande medicin de första 100 dagarna efter operationen. Dessutom är det viktigt att inte överbelasta magen genom att äta för mycket åt gången, särskilt under den första månaden efter operationen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Stopp i tarmpassagen

Om man känner att en bit mat sätter sig fast någonstans bör man omedelbart sluta att äta och försöka få i sig lite vätska. Om man känner att man inte heller kan få i dig vätska under de närmaste timmarna bör man kontakta läkare eller sjukhuset som utfört operationen.

Förstoppning

Många patienter upplever en känsla av förstoppning efter operationen. Detta beror först och främst på att ett minskat matintag leder till ett minskat fiberintag, vilket i sin tur leder till färre avföringar. Det är viktigt att dricka rikligt mellan måltiderna. Om man behöver tarmreglerande medel bör dessa tas i flytande form och bara i samråd med läkare.

Fettdiarré

Vid intag av fettrik kost efter operationen får många diarré, eftersom tarmen inte klarar av att ta upp allt fettet.

Bråck

Mindre än 1 % av patienterna får bråck i bukväggen efter operationen, så kallade ärrbråck. När de har blivit normalviktiga är det lätt att operera detta. Vissa får inre bråck, ett tillstånd där delar av tunntarmen kommer i kläm, ofta genom att tarmen glider in i defekter i den vävnad tarmen hänger i. 

Gallsten

När man snabbt går ner i vikt kan gallstenar bildas. Omkring 35 % av patienterna har gallsten före operationen och några får det efteråt. Det här betraktas inte som något stort problem. Om en opererad patient får ett gallstensanfall får han/hon samma behandling som andra personer med gallsten. Om man har känd gallsten med symtom tas ofta gallblåsan bort samtidigt under gastrisk bypass-operationen eller vid ett separat ingrepp före. 

Psykiska reaktioner

Övervikt leder hos många till en nedsatt livskvalitet. Därför kan viktminskning leda till att psykiska problem som depression och lättare ångesttillstånd kan förbättras. Men detta kan dröja ett bra tag och det kan vara jobbigt ibland även efter operationen.

Kraftig viktminskning efter operationen kan medföra stora förändringar både fysiskt och psykiskt. Känslor och reaktioner blir inte alltid de förväntade – både de egna reaktionerna, eller från närstående och andra. Det är bra att ha en viss stabilitet i livet innan operationen genomförs. Om det är något som patienten kämpar med är det viktigt att klara av det före ingreppet. Ju bättre psykiskt utgångsläge, desto bättre är möjligheterna till ett gott resultat.

Speciella problem efter ingreppet

 • Efter operationen är det inte möjligt att göra vissa endoskopiska undersökningar nedanför operationsområdet. Det betyder att man inte lika lätt kan inspektera magsäcken, övre delen av tunntarmen och gallvägarna via endoskop.
 • Patienter som går ner kraftigt i vikt får överflödig hud som kan vara plågsam och kosmetiskt störande. Detta kan rättas till med hjälp av plastikkirurgi, men det rekommenderas att vänta med sådana ingrepp i cirka två år, tills vikten har stabiliserat sig.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons