Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fetma vid graviditet ökar risk för missbildning

I dagens överviktsdebatt talas det mycket om den stigande siffran av feta barn i Sverige. Vad som däremot inte har observerats tillräckligt är att överviktsproblemet kan starta redan innan barnen föds. Nu uppmärksammar forskare och läkare att fetma vid graviditet blir allt vanligare och kan leda till både fosterskador och förlossningsproblem.

Publicerad den: 2008-10-02

Annons

Fler och fler är feta vid graviditet

Marie Cedergren är överläkare i obstetrik vid kvinnokliniken på Linköpings universitetssjukhus, hon har undersökt hur fetma i tidig graviditet påverkar fosterutveckling och förlossning. Vid Stockholm Obesitasdagar, 5e maj, 2006, förmedlade hon några av sina resultat.

- Jag fick upp ögonen för det här problemet efter en svår förlossning av en patient som vägde 149 kilo och som det därmed innebar hög risk att söva och förlösa med kejsarsnitt. Med dagens stora överviktsproblem kommer vi att se fler och fler patienter med denna högriskbild, säger Marie Cedergren.

Annons
Annons

Enligt hennes statistik var sex procent av alla kvinnor som blev gravida 1992 feta (BMI över 30). Tio år senare hade siffran nästan fördubblats och låg år 2002 på elva procent. År 2004 var andelen feta 15 procent av de kvinnor som blev gravida. Statistiken talar sitt eget tydliga språk. Om inte trenden vänder kan Sverige snart vara i närheten av USAs höga siffror, där är idag 35 procent av alla gravida feta (det vill säga, har ett BMI-värde över 30)

Varför är det farligt att vara fet vid graviditet?

- Fetma vid graviditet ökar risken för missbildningar. Man ser ett samband mellan fetma hos modern i tidig graviditet och ryggmärgsbråck, hjärtfel, och gomspalt (harmynthet), hos fostret säger Marie Cedergren.

Hon berättar att hon i sina studier har sett en riskökning för fosterskador bland barn till kvinnor med fetma. Samtidigt understryker hon att det fortfarande bara är ett fåtal som drabbas av till exempel ryggmärgsbråck. Sannolikheten att föda ett barn med ryggmärgsbråck ökar från ett fall på tusen till två fall på tusen då mamman är fet (BMI över 30).

Annons
Annons

Det är framförallt i planeringsstadiet av en graviditet som det är viktigt att tänka på att inte vara alltför överviktig. När en kvinna väl har blivit gravid är det inte bra att gå ner i vikt eftersom det då kan bli svårt för fostret att få den näring det behöver.

Samtidigt gäller det att se till individuella fall, vad den blivande mamman äter just nu och hur den maten kan förändras och optimeras. Feta och söta livsmedel kan till exempel minskas till fördel för en bättre balans mellan protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler i maten.

Komplikationer vid förlossning

Att vara fet ökar även risken för komplikationer vid graviditeten som till exempel havandeskapsförgiftning. Akut kejsarsnitt är inte heller ovanligt vid fetma och graviditet, samtidigt som det inte är helt riskfritt att söva och en person med ett BMI-värde över 30. Barnen riskerar också att drabbas av syrebrist vid förlossningen.

- Man vet inte exakt varför dessa komplikationer inträffar. Kanske beror det på en ökad mängd ”innanfett” som utgör ett hinder i förlossningskanalen. Bland mina patienter har jag till exempel lagt märke till att fostret har svårt att tränga ner i förlossningskanalen, säger Marie Cedergren.

Mammorna i sin tur riskerar också att drabbas av komplikationer, som en direkt konsekvens av fetman, som till exempel graviditetsdiabetes, typ 2-diabetes, högt blodtryck, djupa proppar, sårinfektioner, samt rikliga blödningar efter förlossningen (på grund av att livmodern inte drar ihop sig som den ska).


Vem ska ta ansvar för kostrådgivning och liknande?

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

- Primärt bör våra politiker och landsting se till att prioritera problemet med fetma vid graviditet. Kostråd bör optimalt ges av en dietist, finns inte den möjligheten tycker jag att barnmorskan på Mödravårdscentral bör prata om fetma och mat och motion på samma sätt som de diskuterar andra livstilsfrågor, säger Marie Cedergren.

Det är också viktigt att personal på Mödravårdscentralen inte ser det som att skuldbelägga den blivande mamman, utan att de tvärtom gör henne och hennes barn en tjänst. Att informera om bra mat- och motionsvanor i ett så viktigt skede i livet kan bli en vändpunkt och ett bra tillfälle att lägga grund till nya vanor.

- Det är hög tid att vi uppmärksammar fetma vid graviditet på allvar och ”lägger upp problemet på bordet”. Det här är ett samhällsproblem som inte bara ska skjutas över på Mödravårdscentraler ute i landet, säger Marie Cedergren.

Hon återkommer till att vi behöver mer engagemang från våra politiker och landsting och självklart även från de läkare som dagligen arbetar med dessa patienter. Inte minst med tanke på det växande antalet överviktiga och feta personer, inklusive de gravida patienterna. Kanske har vi ännu bara sett toppen av ett isberg?

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar Tidigare användare 2015-08-8 20:18 (9 år sen)

    Hanna problemet pe5 samhe4llsnive5 e4r be5de smamun och att det betalas via skattesedeln. Tre miljarder skulle re4cka till en hel del annat. I rapporten ste5r ockse5 att lika mycket tillkommer i form av sjukfre5nvaro och ff6rtidspensionering. Vid vilken summa/procentsats anser du att det bf6rjar bli ett riktigt problem?`Minskad livskvalitet kan innefatta nedste4mdhet och depression, minskad rf6rlighet, minskad sje4lvke4nsla och andra he4lsoproblem. Att se5dana tillste5nd leder till sjukve5rdskontakter kan man le4tt ff6rste5.Det finns ingen objektiv bedf6mning av vad livskvalitet e4r den e4r ytterst subjektiv. Jag har inte pe5ste5tt ne5got annat.Om du tycker att det e4r livskvalitet att e4ta 2 dl gre4dde en sf6ndagskve4ll, se5 e4r det se5 ff6r dig. Det he4r handlar inte om dig pe5 individnive5, problemet e4r stf6rre e4n se5. Jag har heller inte pe5ste5tt att DU kommer att drabbas av fetma och ff6ljdkomplikationer ff6r att du ve4ljer en viss livsstil. De4remot finns det en tydlig statistik som se4ger oss att fetma och relaterade sjukdomar se5som diabetes och hje4rtke4rlsjukdomar f6kar i samhe4llet. Det har inget med dig och dina val att gf6ra, utan kan snarare vara ett verktyg ff6r utarbetande av riktlinjer som rf6r policys ff6r kost och fysisk aktivitet, samt underlag ff6r lagstiftning. Den biten e4r du be4ttre pe5 e4n jag.Se5, att du har le5gt blodtryck och inte har ne5gra modifierbara riskfaktorer ff6r diverse ve4lfe4rdssjukdomar e4r naturligtvis bra ff6r din del. Men det e4ndrar inte statistik, samhe4llskostnader eller behov av interventioner pe5 olika plan. Jag trodde att vi diskuterade samhe4llsnyttan av att minska prevalensen av fetma och dess ff6ljdkomplikationer inte dig som person. Du som e4r engagerad inom politiken vet naturligtvis ockse5 att man inte kan sluta betala ff6r dig . Som enskilda skattebetalare ve4ljer vi inte vad ve5ra skattepengar ska ge5 till, och jag har heller inte uttryckt ne5gon f6nskan om att inte vilja hje4lpa dig via sjukve5rden med min del av skatten om ne5got en dag skulle drabba dig, vare sig det har med f6ver- eller undervikt eller ne5got annat att gf6ra.Med ve4nliga he4lsningarAnki Sundin


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.