Visar resultat för "Hjärtinfarkt"

Behandling | Kolesterol | 2015-02-27

Statinbehandling mot högt kolesterol

Förhöjd kolesterolhalt i blodet är en av de viktigaste riskfaktorerna för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, framför allt hjärtinfarkt. I en lång rad studier har visats att läkemedelsgruppen statiner effektivt sänker kolesterolhalten i blodet och...

https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/kolesterol/artiklar/statiner/
Intervju | Stroke | 2018-04-12

Större risk för stroke om du har migrän - Så kan risken minskas

Det finns en känd koppling mellan migrän, stroke och hjärtinfarkt, särskilt hos dem med aura. Men nu visar en ny dansk studie att alla med migrän löper en ökad risk för de flesta hjärt- och kärlsjukdomar. Det gör förebyggande råd extra viktiga, menar...

https://www.netdoktor.se/neurologi/stroke/artiklar/storre-risk-for-stroke-om-du-har-migran-sa-kan-risken-minskas/
Fakta | Hjärt- & kärlsjukdom | 2017-02-22

Bröstsmärtor

Bröstsmärtor kan röra sig om allt från bagatellartade orsaker som matsmältningsbesvär och stress till allvarliga medicinska akutsituationer som hjärtinfarkt och blodpropp i lungorna.

https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/sjukdomar/brostsmartor/
Intervju | Hjärt- & kärlsjukdom | 2009-05-07

Även kvinnohjärtan drabbas av hjärtinfarkter

Varje dag dör drygt 50 kvinnor i Sverige i en hjärt-kärlsjukdom, vilket innebär att det rör sig om fler än 20 000 kvinnor om året. Antalet kvinnor som dör i hjärt- och kärlsjukdomar är lika många som män, men skillnaden är att kvinnor i snitt är tio ...

https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/artiklar/aven-kvinnohjartan-drabbas-av-hjartinfarkter/
Expertchatt | Kolesterol | 2015-01-19

Frågor och svar om kolesterol 2015

Kolesterol är en typ av fett som är nödvändigt för kroppen, men som samtidigt är skadligt i för stora mängder. Med ett högt kolesterolvärde ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Här kan du läsa hjärtläkaren Mattias Ekströms svar på läsarfrågor om...

https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/kolesterol/expertchattar/chatta-med-expert-om-kolesterol/
Fakta | Cancer | 2013-02-12

Rökning

[ReadMoreLinkBoxFirst] Rök inte Om du röker, försök att sluta. Du är som mest utsatt för att bli beroende av nikotin i ungdomsåren. I Sverige börjar dagligen 45 ungdomar att röka. Ju tidigare du börjar att röka desto större blir skadorna på hälsan. ...

https://www.netdoktor.se/cancer/sjukdomar/rokning/
Artikel | Hjärt- & kärlsjukdom | 2019-04-12

Viktigt med träning efter kranskärlssjukdom - men få patienter deltar

Fysisk aktivitet som rehabilitering efter kranskärlssjukdom är viktigt, det slår både vetenskapliga studier och de nationella riktlinjer för hjärtsjukvård fast. Trots det är det ytterst få patienter som deltar i fysisk hjärtrehabilitering.

https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/artiklar/ytterst-fa-patienter-deltar-i-fysisk-hjartrehabilitering/
Artikel | Hjärtsvikt | 2017-08-27

Så påverkar snuset ditt hjärta

Trots forskning som visar på flera hälsorisker orsakade av snusning så är det omkring en fjärdedel av alla svenska män som brukar tobaksformen - många dagligen.  Andelen kvinnor som snusar ökar också ständigt. Här är en sammanfattning över de risker ...

https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/hjartsvikt/artiklar/sa-paverkar-snuset-ditt-hjarta/
Undersökning | Depression & ångest | 2008-10-02

Magnetresonanstomografi (MRT)

En magnetresonanstomograf (MRT) är en stor cylinderformad apparat som patienten ligger i vid undersökningstillfället. En MRT kan i jämförelse med andra bildtekniker skapa bra bilder av kroppsdelar som ligger omgärdade av ben. Därför är tekniken särsk...

https://www.netdoktor.se/psykiatri/depression-angest/artiklar/magnetresonanstomografi-mrt/
Fakta | Diabetes | 2015-04-08

Hyperglykemi (högt blodsocker)

Symtomen på hyperglykemi, det vill säga högt blodglukos (blodsocker), kan skilja sig beroende på orsak, typ av diabetes, hur snabbt stegringen kommer, hur länge man haft sjukdomen, ålder och behandling.

https://www.netdoktor.se/diabetes/sjukdomar/hyperglykemi-hogt-blodsocker/