Piller hjälpte endast vid allvarlig depression

Annons

Antidepressiva läkemedel har en liten eller ingen effekt alls hos patienter med mild eller måttlig depression, enligt en ny metaanalys. Men det krävs en hög grad av depression för att effekten av läkemedel ska vara kliniskt relevanta. Det menar en grupp amerikanska forskare som gjort en sammanställning av studier.

Totalt har de analyserat sex placebokontrollerade och randomiserade studier med antidepressiva läkemedel. Sammanlagt&nbspingick 718 vuxna öppenvårdspatienter. I tre av de analyserade studierna användes paroxetin, som tillför klassen selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI. I de andra tre användes det tricykliska antidepressivumet imipramin, som avregistrerades i Sverige 2005.

Annons
Annons

Forskarna drar slutsatsen att patienter med milda till allvarliga depressionssymtom hade behandlingen liten effekt eller ingen effekt alls. Däremot hade patienter med mycket allvarliga symtom stor nytta av behandling.

Metaanalysen har utförts av forskare vid University of Pennsylvania i Philadelphia, USA, och publiceras i dag, tisdag, i tidskriften Jama.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons