Ångestproblematik hos barn går att förebygga

Annons

Barn&nbspmed föräldrar som lider av ångestproblematik, som till exempel ångeststörning, social fobi och paniksyndrom, löper en ökad risk att utveckla samma typ av problem, jämfört med andra barn. Men nu menar forskare från Johns Hopkins Children’s Center i USA, att det med&nbsprelativt enkla medel går att förebygga ångestproblematiken hos många barn. Forskarna menar bland annat att man även bör hjälpa barnen i de fall en förälder söker hjälp för sin ångestproblematik.

Under studiens gång har totalt 40 barn, som inte led av ångest men som hade en eller två föräldrar med ångestproblem, studerats. Hälften av dessa barn fick tillsammans med sina föräldrar genomgå kognitiv beteendeterapi, vid åtta tillfällen under ett års tid. Här fick barnen konkreta tips om dur de kan lyckas att hantera olika jobbiga situationer. Samtidigt som&nbspföräldrarna fick hjälp med att identifiera och ändra på beteenden som riskerar att öka barnens oro, till exempel överbeskyddande beteenden och starka uttryck för rädsla och ångest i barnens närvaro.

Annons
Annons

Den andra gruppen fick ingen hjälp alls under samma tid, och här utvecklade 30 procent av barnen ångestproblem under året. Samtliga av de barn som hade fått familjeterapi var fortfarande ångestfria vid tidsperiodens slut. Ulf Axberg, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, tycker att det är&nbspspännande med en studie där man undersökt om man kan förebygga barns ångestproblematik. Men än så länge jobbar&nbspinte den svenska vården utifrån denna modell.
– I huvudsak arbetar man med barn som redan har en tydlig problematik. De här selektiva, förebyggande insatserna, de görs inte så mycket. Där tror jag att vi har en hel del som vi kan utveckla i Sverige, säger Ulf Axberg till Vetenskapsradion.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons