Amyloidos


Uppdaterad den: 2013-02-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är amyloidos?

Amyloidos är en sällsynt sjukdom som beror på att speciella proteiner ansamlas i kroppens organ. De skadliga ämnena som orsakar denna ansamling kallas amyloid. Det kan finnas många olika orsaker till att amyloid bildas och man brukar därför skilja mellan olika typer av amyloidos. De vanligaste orsakerna är vissa kroniska reumatiska sjukdomar, till exempel reumatoid artros och Crohns sjukdom, samt långvariga infektionssjukdomar som tuberkulos. En del cancersjukdomar kan också ge amyloidos. Ibland finner man ingen orsak till att det bildas amyloid, medan det i andra fall kan ha ärftliga orsaker.

Vilka symtom ger amyloidos?

Amyloidos kan angripa många av kroppens organ och därför kan symtomen vara mycket olika mellan olika patienter. Många får amyloidavlagringar i njurarna, något som på sikt kan leda till nedsatt njurfunktion och njursvikt. Man kan då få protein (äggvita) i urinen, vätskeansamling i kroppen och högt blodtryck. Amyloidos kan också ge skador i bland annat levern, mjälten, hjärtat och huden. I och med att sjukdomen kan uppföra sig på så många olika sätt tar det ofta ganska lång tid innan diagnosen ställs.

Diagnos

I regel krävs det många prover för att tillståndet ska kunna fastställas. För att ställa en säker diagnos krävs ett vävnadsprov (en biopsi) som undersöks i mikroskop. Detta prov tas oftast med en tunn nål från underhudsfettet på magen, från benmärgen eller från slemhinnan i ändtarmen.

Annons
Annons

Behandling

Det finns inget enskilt läkemedel som kan bota amyloidos. När man behandlar det underliggande tillståndet kan amyloidosen ibland gå tillbaka hos patienter med reumatiska sjukdomar, långvariga infektioner eller cancer. Bland de mediciner som används mest för att behandla amyloidos finns därför medel mot reumatiska sjukdomar samt cellgiftsbehandling. Det finns också behandlingsmöjligheter för att lindra många av symtomen som hör till sjukdomen. Nya läkemedel håller på att testas och man hoppas att dessa ska ge bättre resultat. I många länder prövar man så kallad autolog benmärgstransplantation kombinerat med cellgifter, men resultatet av denna behandling är ännu inte klart. Hittills verkar det som om denna behandling ger längre överlevnad men inte botar sjukdomen.

Prognos

Amyloidos är en mycket allvarlig sjukdom. Den genomsnittliga överlevnaden beror till en del av typen av amyloidos. Obehandlad är den genomsnittliga överlevnaden cirka 1 år, medan intensiv behandling i vissa fall kan öka tiden till cirka fem år, ibland längre. Även om några lever i många år och eventuellt blir botade måste de flesta patienter dessvärre räkna med att dö av sjukdomen. Forskning pågår dock och det är möjligt att nya behandlingsformer kan bli verklighet i framtiden.