Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Förstorade bröst hos män – gynekomasti

Förstorade bröst hos pojkar och män benämns som gynekomasti. Hos pojkar är detta i de allra flesta fall ett normalt fenomen i puberteten. Hos män kan finnas anledning att söka en möjlig underliggande orsak.


Uppdaterad den: 2020-07-31

Annons

Vad är gynekomasti?

Gynekomasti är en förstoring av det ena eller båda brösten hos en pojke eller man. Tillståndet beror på en ökning av körtelvävnaden i bröstet. Gynekomasti uppträder övergående hos många pojkarna direkt efter födseln och hos ungefär hälften av alla pojkar i puberteten. Förstorade bröst hos män och pojkar kan även bero på ökad mängd fett, tillståndet kallas då för lipomasti eller pseudogynekomasti. Lipomasti är vanligt bland överviktiga.

Annons
Annons

Orsak

Gynekomasti är ett ofarligt och övergående tillstånd hos pojkar i puberteten och beror på hormonförändringar. Tillståndet benämns fysiologisk gynekomasti eller pubertal gynekomasti. Ungefär hälften av alla pojkar får fysiologisk gynekomasti. Tillståndet debuterar vanligtvis i 13–14-årsåldern och beror antingen på ökade koncentrationer av det kvinnliga könshormonet östradiol, försenad produktion av det manliga könshormonet testosteron eller ökad känslighet för normala mängder östrogen. Utöver de förstorade brösten finns det inga symtom eller fynd. För de flesta går tillståndet tillbaka spontant inom några månader men det kan kvarstår sex månader till två år efter debuten.

Ihållande pubertal gynekomasti föreligger om symtomen håller i sig efter två år eller efter 17-årsåldern. I dessa fall bör tillståndet utredas. Användning av läkemedel eller droger associerade med gynekomasti eller underliggande sjukdom, är de vanligaste orsakerna till icke-fysiologisk gynekomasti. Om ingen annan orsak påvisas och patienten önskar behandling kan man ge östrogenhämmande medel eller remittera till kirurgi.

I sällsynta fall beror gynekomasti på att testiklarna producerar för lite testosteron (primär hypogonadism). Ett sådant tillstånd bör alltid misstänkas hos en ungdom med ihållande pubertal gynekomasti. Det mest kända tillståndet är Klinefelters syndrom, där mer än hälften har gynekomasti. Testiklarna är små och det saknas sekundära könsegenskaper som hårväxt runt könsorganen.

Bland yngre män som har passerat puberteten är gynekomasti sällsynt. Cancer i testiklarna måste uteslutas eftersom det i vissa fall leder till förstorade bröst. Andra orsaker kan vara biverkningar av läkemedel, narkotika- och alkoholmissbruk. Både anabola steroider och användning av marijuana, heroin och amfetamin kan ge bestående gynekomasti.

Cirka 65 procent av alla män mellan 50 och 80 år får lipomasti i någon grad, vilket är en fettansamlig i brösten och kan likna gynekomasti. Äkta gynekomasti kan förekomma men är ovanlig i denna grupp. Tillståndet är i regel godartat, men det kan också bero på en sjukdom.

Hos 25 procent hittas ingen bakomliggande orsak till gynekomastin.

Diagnos

Målet med undersökningen är att utesluta underliggande sjukdom. Sjukdomshistoria och undersökning är viktig. Särskild vikt läggs vid att undersöka testiklarna och titta efter tecken på leversjukdom. I vissa fall kan blodprover vara behöva tas. 

Observera att män med Klinefelters syndrom löper högre risk för bröstcancer än andra män, vilket kan göra det nödvändigt med bilddiagnostik om det finns oklarheter kring bröstförstoringen.

Annons
Annons

Behandling

Eftersom gynekomasti nästan aldrig är ett uttryck för en sjukdom, är det inte aktuellt med behandling. Vid fysiologisk gynekomasti hos tonåring kan det vara bra med läkarkontroll ett par gånger om året om den inte går tillbaka spontant.

Läkemedelsutlöst gynekomasti går i regel tillbaka inom några månader efter att man har slutat ta läkemedlet. Viktminskning har gynnsam effekt på gynekomasti hos överviktiga personer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.