Förstorade bröst – gynekomasti

Förstorade bröst hos pojkar och män benämns som gynekomasti. Hos pojkar är detta i de allra flesta fall ett normalt fenomen i puberteten. Hos män ska man söka efter en möjlig underliggande orsak.

Uppdaterad den: 2013-01-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är gynekomasti?

Gynekomasti är en förstoring av det ena eller båda brösten hos en pojke eller man. Tillståndet beror på en ökning av körtelvävnaden i bröstet. Gynekomasti uppträder övergående hos de flesta pojkarna direkt efter födseln och hos över hälften av alla pojkar i puberteten. Förstorade bröst hos män och pojkar kan även bero på ökad mängd fett, tillståndet kallas då för lipomasti eller pseudogynekomasti. Lipomasti är vanligt bland överviktiga.

Orsak

Gynekomasti är ett ofarligt och övergående tillstånd hos pojkar i puberteten och beror på hormonförändringar. Tillståndet benämns fysiologisk gynekomasti eller pubertal gynekomasti. Över hälften av alla pojkar får fysiologisk gynekomasti. Tillståndet debuterar vanligtvis i 13–14-årsåldern och beror antingen på ökade koncentrationer av det kvinnliga könshormonet östradiol, försenad produktion av testosteron eller ökad känslighet för normala mängder östrogen. Utöver de förstorade brösten finns det inga symtom eller fynd och för de flesta går tillståndet tillbaka spontant. Fysiologisk gynekomasti hos ungdomar går i regel tillbaka inom loppet av sex månader till två år efter debuten.

Ihållande pubertal gynekomasti föreligger om symtomen håller i sig efter två år eller efter 17-årsåldern. I dessa fall bör tillståndet utredas. Användning av läkemedel eller narkotika associerade med gynekomasti eller underliggande sjukdom, är de vanligaste orsakerna till icke-fysiologisk gynekomasti. Om ingen annan orsak påvisas och patienten önskar behandling kan man ge östrogenhämmande medel eller remittera till kirurgi.

Annons
Annons

I sällsynta fall beror gynekomasti på att testiklarna producerar för lite testosteron (primär hypogonadism). Ett sådant tillstånd bör alltid misstänkas hos en ungdom med ihållande pubertal gynekomasti. Det mest kända tillståndet är Klinefelters syndrom, där hälften har gynekomasti. Andra karaktäristiska fynd hos dem med Klinefelters syndrom är att längden från fot till hjässa är kortare än avståndet mellan händerna när de är usträckta. Testiklarna är små och det saknas sekundära könsegenskaper som hårväxt runt könsorganen.

Gynekomasti ett tillstånd som uppträder hos färre än 1 %. Cancer i testiklarna måste uteslutas eftersom det i vissa fall leder till förstorade bröst. Andra orsaker kan vara biverkningar av läkemedel, narkotika- och alkoholmissbruk. Både anabola steroider och användning av marijuana, heroin och amfetamin kan ge bestående gynekomasti.

Cirka 65 % av alla män mellan 50 och 80 år får lipomasti i någon grad, vilket är en fettansamlig i brösten och kan likna gynekomasti. Äkta gynekomasti kan förekomma men är ovanlig i denna grupp. Tillståndet är i regel godartat, men det kan också bero på en sjukdom.

Annons
Annons

Hos 25 % hittas ingen bakomliggande orsak till gynekomastin.

Hur diagnostiseras gynekomasti?

Målet med undersökningen är att utesluta underliggande sjukdom. Sjukdomshistorien (anamnesen) och undersökningen av patienten är viktig. Särskild vikt läggs vid att kontrollera testiklarna och titta efter tecken på leversjukdom. I vissa fall kan blodprover vara till nytta. I undantagsfall behövs bilddiagnostik.

Observera att män med Klinefelters syndrom löper 16–30 gånger högre risk för bröstcancer än andra män, vilket kan göra det nödvändigt med bilddiagnostik om det finns oklarheter kring bröstförstoringen.

Behandling

Eftersom gynekomasti nästan aldrig är ett uttryck för en sjukdom, är det inte aktuellt med behandling. Det viktigaste är att lugna personer med gynekomasti med att det är ett ofarligt tillstånd. Vid fysiologisk gynekomasti kan det vara förnuftigt att pojken kontrolleras ett par gånger om året hos husläkaren.

Läkemedelsutlöst gynekomasti går i regel tillbaka inom ett par månader efter att man har slutat ta läkemedlet. Viktminskning har gynnsam effekt på gynekomasti hos överviktiga.


Annons
Annons
Annons