Sjukdomar Njurar & urinvägar

  

Titel Uppdaterad
Addisonkris

2013-03-04

Addisons sjukdom

2020-08-17

Addisons sjukdom – ökat behov av kortison

2013-03-04

Akut njurinflammation

2013-01-14

Akut njursvikt, en översikt

2017-01-24

Akut stopp i urinflödet, patientrådgivning

2020-04-27

Akut stopp i urinflödet, patientrådgivning

2020-04-27

Amyloidos

2013-02-06

Att lämna urinprov

2019-03-14

Autoimmunt polyglandulärt syndrom, typ II (APS II)

2013-03-04

Bakterier i urinen utan symtom

2021-02-12

Behandling och uppföljning av akut njursvikt

2017-01-24

Binjurebarksvikt, Addisons sjukdom

2020-06-05

Blod i sperma/sädesvätskan

2020-11-02

Blod i urinen

2013-05-16

Blod i urinen, patientrådgivning

2020-05-11

Blåssten

2013-01-15

Cushings syndrom

2021-09-22

Cushings syndrom (kroniskt kortisolöverskott)

2016-06-13

Cystnjurar

2018-12-21

Diabetes och njurskada

2022-05-20

Emfysematös njurbäckeninflammation

2013-01-14

Endoskopisk behandling av njursten

2019-10-11

Erektil dysfunktion (impotens), patientrådgivning

2018-12-14

Fakta om dialys

2021-12-14

Feokromocytom

2020-07-29

Flytningar från urinröret hos män, patientrådgivning

2013-01-24

Förstorade bröst hos män – gynekomasti

2020-07-31

Förstorade bröst hos pojkar och män, patientrådgivning

2014-11-06

Förträngning i urinröret

2013-01-24

Förträngning i urinröret

2013-01-24

Hemolytiskt-uremiskt syndrom

2014-03-21

Hepatorenalt syndrom

2013-01-14

Hudförändringar på penis, patientrådgivning

2020-11-02

Hydronefros

2019-01-30

Hyperaldosteronism

2020-09-21

Hyperkalemi – för mycket kalium i blodet

2020-07-24

Interstitiell cystit

2013-03-26

Kosthållning vid högt kaliumvärde

2020-07-24

Kronisk njursjukdom – behandling

2021-12-27

Kronisk njursjukdom – en översikt

2021-07-13

Kronisk njursjukdom – orsaker

2021-07-13

Kronisk njursjukdom – symtom och tecken

2021-07-13

Kronisk njursjukdom – undersökningar

2021-07-13

Kronisk njursjukdom – uppföljning och prognos

2021-07-14

Kronisk njursvikt

2017-01-24

Manlig sterilisering (vasektomi)

2018-11-29

Manliga könsorgan

2013-01-24

Metabol acidos

2019-02-05

Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor, akut cystit

2021-03-05

Nedsatt njurfunktion, patientrådgivning

2013-03-18

Nefrotiskt syndrom

2021-03-24

Njurar och urinvägar

2013-03-20

Njurartärstenos

2018-05-01

Njurbäckeninflammation hos kvinnor

2018-01-22

Njurcancer

2019-12-16

Njurcystor

2013-01-15

Njurinflammation – glomerulonefrit

2022-01-27

Njursten - perkutan nefrolitotomi

2019-10-11

Njursten – en översikt

2019-10-11

Njursvikt, akut interstitiell nefrit

2013-03-19

Nokturi, symtomguide

2021-03-26

Orsaker till akut njursvikt

2017-01-24

Proteinuri, patientrådgivning

2018-12-03

Ren intermittent kateterisering

2013-01-25

Riktlinjer för provtagning av saliv för kortisolanalys

2013-03-04

Senkomplikationer till halsfluss

2012-08-19

Smärtor i penis, patientrådgivning

2013-01-24

Smärtor, svullnad och kulor i pungen, patientrådgivning

2020-03-23

Smärtsam vattenkastning hos kvinnor, patientrådgivning

2013-03-26

Socker i urinen

2013-03-19

Sorkfeber (nephropathia epidemica)

2017-11-27

Stötvågsbehandling av njursten

2019-10-11

Sveda eller smärta vid urinering hos män, patientrådgivning

2020-10-08

Svullna ben

2018-05-10

Symtom och diagnos vid akut njursvikt

2017-01-24

Träningsprogram vid urinträngning

2020-02-12

Urineringsbesvär hos män, patientrådgivning

2013-01-24

Urinläckage hos kvinnor

2019-03-25

Urinrörskateter

2013-01-25

Urinvägsinfektion (UVI)

2016-03-15

Urinvägsinfektion hos barn

2017-12-26

Urinvägsinfektion hos gravida

2017-12-16

Urinvägsinfektion hos män

2018-01-03

Urinvägsinfektion vid långvarig kateteranvändning

2018-01-29

Urinvägsmissbildningar på barn

2012-09-30

Vesikoureteral reflux

2019-08-27

Wilms tumör

2021-08-27

Ökad urinutsöndring

2013-05-17

Öppen kirurgi vid njursten

2019-10-11