Sjukdomar Njurar & urinvägar

  

Titel Uppdaterad
Addisonkris

2013-03-04

Addisons sjukdom

2021-01-22

Addisons sjukdom – ökat behov av kortison

2013-03-04

Akut interstitiell nefrit, AIN

2022-09-15

Akut njurinflammation

2013-01-14

Akut njurskada

2022-09-12

Akut smärta i sidan (flanksmärta), symtomguide

2023-02-06

Akut stopp i urinflödet, patientrådgivning

2020-04-27

Akut stopp i urinflödet, symtomguide

2020-04-27

Amyloidos

2013-02-06

Att lämna urinprov

2019-03-14

Autoimmunt polyglandulärt syndrom, typ II (APS II)

2013-03-04

Bakterier i urinen utan symtom

2021-02-12

Barotrauma och tryckfallssjuka vid dykning

2014-04-22

Binjurebarksvikt, Addisons sjukdom

2020-06-05

Blod i sperma/sädesvätskan

2020-11-02

Blod i urinen

2013-05-16

Blod i urinen, symtomguide

2020-05-11

Blåssten

2013-01-15

Cushings syndrom

2021-09-22

Cystnjurar

2023-01-23

Endoskopisk behandling av njursten

2019-10-11

Fakta om dialys

2021-12-14

Feokromocytom

2020-07-29

Förstorade bröst hos män – gynekomasti

2020-07-31

Förträngning i urinröret

2023-11-10

Hepatorenalt syndrom

2013-01-14

Huggormsbett

2017-06-26

Hydronefros, vattennjure

2022-09-12

Hyperaldosteronism

2020-09-21

Hyperkalemi – för mycket kalium i blodet

2020-07-24

Hypokalemi, lågt kaliumvärde

2019-01-05

Interstitiell cystit

2013-03-27

Kosthållning vid högt kaliumvärde

2020-07-24

Kronisk njursjukdom – behandling

2021-12-27

Kronisk njursjukdom – en översikt

2021-07-13

Kronisk njursjukdom – orsaker

2022-07-01

Kronisk njursjukdom – symtom och tecken

2021-07-13

Kronisk njursjukdom – undersökningar

2021-07-13

Kronisk njursjukdom – uppföljning och prognos

2022-07-01

Kronisk njursvikt

2022-07-01

Manlig sterilisering (vasektomi)

2022-05-30

Manliga könsorgan

2024-02-26

Metabol acidos

2019-02-05

Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor, akut cystit

2021-03-05

Nedsatt njurfunktion, symtomguide

2013-03-18

Nefrotiskt syndrom

2021-03-24

Njurar och urinvägar

2013-03-20

Njurartärstenos

2018-05-01

Njurbäckeninflammation hos kvinnor

2018-01-22

Njurcancer

2019-12-16

Njurcystor

2023-01-23

Njurinflammation – glomerulonefrit

2022-01-27

Njursten - perkutan nefrolitotomi

2019-10-11

Njursten – en översikt

2019-10-11

Nokturi, symtomguide

2021-03-26

Proteinuri, symtomguide

2018-12-03

Ren intermittent kateterisering

2013-01-25

Riktlinjer för provtagning av saliv för kortisolanalys

2013-03-04

Smärtsam vattenkastning hos kvinnor, symtomguide

2013-03-26

Socker i urinen

2013-05-16

Sorkfeber (nephropathia epidemica)

2017-11-27

Stötvågsbehandling av njursten

2019-10-11

Träningsprogram vid urinträngning

2020-02-12

Urinläckage hos kvinnor

2019-03-25

Urinrörskateter

2013-01-25

Urinvägsinfektion hos gravida

2018-01-11

Urinvägsinfektion hos män

2018-01-03

Urinvägsinfektion vid långvarig kateteranvändning

2018-01-29

Wilms tumör

2021-08-27

Ökade urinmängder, symtomguide

2023-09-11

Öppen kirurgi vid njursten

2019-10-11


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.