toalett-kvinna

Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor


Uppdaterad den: 2017-12-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är urinvägsinfektion?

Njurar, binjurar, blåsa och urinvägar

Urinvägsinfektion, UVI, är en vanlig infektion. Den vanligaste typen av urinvägsinfektion sitter i urinblåsan och urinröret, det vill säga de nedre delarna av urinvägarna, och kallas därför för nedre urinvägsinfektion. Andra namn är blåskatarr eller (akut) cystit. Ibland sitter infektionen i njurarna och njurbäckenet och kallas då njurbäckeninflammation eller pyelonefrit. Detta är en allvarligare men mer sällan förekommande infektion.

Infektionen orsakas i de allra flesta fall av bakterier. Bakterier trivs nämligen bra i kroppstempererad urin, och de förökar sig fort när de kommer in i urinblåsan. Efterhand kommer dessa bakterier att leda till en inflammation i slemhinnan som täcker urinblåsans insida. Slemhinnan blir röd och irriterad, och hela urinblåsan blir då irriterad. Detta leder till sammandragningar i urinblåsan, även om den inte är full, och man kan då uppleva de vanliga besvären med frekvent småskvättande. Blåstömningen kan också vara smärtsam till följd av ömhet och inflammation i urinröret. 

Tillståndet är mycket vanligt och betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Orsaken till detta är att männens långa urinrör ger ett bättre skydd mot bakteriernas vandring uppåt än vad kvinnornas korta urinrör gör.

Annons
Annons

Symtom

Den som har nedre urinvägsinfektion brukar behöva tömma blåsa oftare. Många har också smärta i nedre delen av magen (över urinblåsan) och många får dessutom sveda och en värmekänsla i underlivet efter blåstömning. Det kan också komma lite blod i urinen. En del känner sig också lite frusna.

Den som har drabbats av njurbäckeninflammation känner sig ofta ordentligt sjuk, inte sällan med feber och illamående. Det är då också vanligt med smärta strax under revbenen i midjan/rygg där njurarna sitter. Man kan också få samma symtom i övrigt som vid nedre urinvägsinfektion.

Animation av urinvägsinfektion

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Orsak

Urinvägsinfektion kan uppstå när det kommer in särskilda bakterier i urinblåsan. Det är inte ovanligt att det finns bakterier i urinblåsan vilka inte gör slemhinnan i urinblåsan inflammerad. Detta tillstånd kallas för bakterier i urinen utan symtom (asymtomatisk bakteriuri). Att ha bakterier i urinen utan att ha symtom är ofarligt och behöver inte behandlas. Vid urinvägsinfektioner är det nästan uteslutande bakterier från tarmen som orsakar infektionen, och tre av fyra fall beror på bakterien E. coli. Bakterierna kan komma in i urinblåsan genom att vandra från huden, genom det korta urinröret och upp till blåsan. 

Annons
Annons

Vid östrogenbrist efter klimakteriet blir slemhinnan i både slidan och i urinvägarna torr, tunn och mindre motståndskraftig mot bakterier. Risken för en infektion ökar därför.

Vid samlag kan bakterier pressas upp i urinen från området runt urinrörsöppningen, och från körtlar längs urinröret. Det är därför inte ovanligt att urinvägsinfektion uppstår efter samlag.

Diagnos

Symtomen vid nedre urinvägsinfektion är så typiska att de flesta som har haft det tidigare kan ställa diagnosen på egen hand. Diagnosen baserar sig först och främst på patientens beskrivning av symtomen, som är mycket typiska. Undersökning av urinen kan ibland stödja diagnosen, men behövs inte för att ställa diagnosen och få behandling.

Om symtomen gör att läkaren misstänker njurbäckeninflammation görs i regel ett CRP-test, som ger information om det föreligger en inflammation i kroppen. CRP stiger snabbt vid njurbäckeninflammation men är normalt eller bara lätt förhöjt vid nedre urinvägsinfektion.

Hos äldre kvinnor med återkommande infektioner görs ofta en gynekologisk undersökning för att se om det finns någon annan bakomliggande sjukdom eller förändring som orsakar infektionerna.

Behandling

Symtomen vid akut obehandlad nedre urinvägsinfektion går hos 30 % över av sig själv inom en vecka. Strategin "vänta och se" samtidigt som man dricker rikligt kan vara en lämplig första behandling hos kvinnor som har milda till måttliga besvär. Smärtstillande tabletter och rikligt med dryck kan lindra besvären.

Om man har kraftiga symtom kan antibiotika förkorta symtomens varaktighet. Hos kvinnor med måttlig grad av besvär kan läkaren ibland skriva ut ett 'recept i reserv'. Det betyder att man bör avvakta men kan hämta ut och genomföra en antibiotikakur om symtomen inte blir bättre. Akut nedre urinvägsinfektion hos annars friska kvinnor behandlas ofta i tre till fem dagar beroende på preparat.

Till den som har ofta återkommande urinvägsinfektioner väljer många läkare att skriva ut antibiotika till patienten att själv kunna ha till hands om nya infektioner skulle uppstå, samt ibland i förebyggande syfte.

För kvinnor som genomgått klimakteriet kan lokalbehandling med östrogen verka förebyggande.

En del kvinnor får framprovocerad urinvägsinfektion av samlag och i vissa fall kan det vara ett möjligt alternativ att ta en enkeldos med antibiotika efter samlaget i förebyggande syfte. Det kan också hjälpa att göra det till en vana att tömma blåsan efter samlag, även om det saknas vetenskapliga belägg för detta råd.

I sällsynta fall kan det vara nödvändigt med långvarig behandling med låga doser antibiotika. En sådan behandling kan pågå i sex månader.

Egenbehandling (förebyggande)

Det finns saker man själv kan göra för att förhindra urinvägsinfektion:

  • Eftersträva fullständig tömning av urinblåsan.
  • Vara noga med att torka sig framifrån och bak så att inte bakterier från avföringen kommer onödigt nära urinröret. 
  • Undvika att använda pessar och spermiedödande medel vilka tycks öka risken för urinvägsinfektion.

Det verkar inte finnas något samband mellan hur ofta eller sällan man tömmer blåsan och risken att drabbas av urinvägsinfektioner.

Enligt en systematisk forskningsöversikt från Cochrane (2012) saknas det bevis för att intag av tranbär i form av juice, tabletter eller kapslar förebygger urinvägsinfektion, men eftersom det är riskfritt kan man pröva detta under en kortare tid för att se om det eventuellt har någon effekt.

Prognos

Även om det är besvärande att få urinvägsinfektion ofta är det ovanligt med komplikationer av sjukdomen. De allra flesta tillfrisknar snabbt, även utan antibiotikabehandling. Genom att dricka rikligt försvinner många av de besvärande symtomen, även detta utan användning av läkemedel.

I ytterst få fall sprider sig en nedre urinvägsinfektion till njurarna och ger en njurbäckeninflammation (från 5 per 1 000 till 3 per 100 kvinnor med obehandlad infektion). Typiskt är att det uppstår feber och smärta över området där njurarna sitter (strax under revbenen i midjan/rygg). Vid dessa symtom bör man alltid kontakta vården. Njurbäckeninflammation kan vara ett allvarligt tillstånd, speciellt hos små barn som kan få njurskador samt hos äldre personer som riskerar blodförgiftning.