Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Organdonation från levande givare - njurtransplantationer

Totalt utförs cirka 350-400 njurtransplantationer årligen i Sverige. Vid cirka 40 procent av dessa har njuren donerats från levande givare. Den levande givaren kan vara en förälder, syskon eller annan släkting men också en person med vilken mottagaren har en långvarig nära relation.
Annons

I enstaka fall har också individer anmält sig för anonym levande givaredonation till en patient på väntelistan.

Resultaten efter transplantation från levande givare är mycket goda och dessa njurar fungerar vanligen längre än en njure donerad från avliden. Fördelen med levande givaredonation är bland annat att det finns gott om tid att utreda den levande givaren mycket noggrant. Ingreppen utförs planerat och njuren transplanteras direkt utan transporter eller väntetid till mottagaren. Risken för skador av syrebrist minimeras därmed. I enstaka fall kan man också donera en del av sin lever under livet. Ofta rör det sig om föräldrar som donerar till ett barn. I enstaka fall kan också donation mellan vuxna individer förekomma.

Utredning av den levande givaren inkluderar tre viktiga delområden.

  • Att den levande givaren är frisk så att denna kan sövas och opereras med minsta möjliga risk.
  • Att den egna njurfunktion (eller leverfunktionen) är god och den levande givaren inte har några sjukdomar, exempelvis högt blodtryck som på sikt kan påverka njurfunktionen.
  • Att beslutet att donera sker efter fullgod information och helt frivilligt.

I Sverige är handel med organ förbjuden. Den levande givaren ersätts för sina utlägg i samband med utredning och donation men får inte betalt för njuren. Uppföljning av levande givare av njurar i Sverige visar att donatorerna är nöjda med sitt beslut och ser det som en av sina stora insatser i livet. Dessa resultat kontrasterar starkt mot uppföljningar av betalda levande givare i andra länder där donatorn ofta känner sig utnyttjad och upplever att han aldrig återfått full hälsa.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.