Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nokturi, symtomguide

Att behöva gå upp för att kissa på natten är mycket vanligt. Hos vissa kan det störa sömnen och därmed påverka livskvaliteten. Behandlingen beror på den bakomliggande orsaken.


Publicerad den: 2021-03-26

Annons

Vad är nokturi?

Nokturi betyder att man vaknar en eller flera gånger på natten för att kissa, nattkissning. Nokturi är ingen sjukdom i sig utan ett symtom som kan ha många olika förklaringar. Nokturi kan vara mycket besvärligt för vissa medan andra inte upplever det som ett problem. Om man behöver kissa på sig tidigt under sömnen kan det påverka den viktiga djupsömnen och då leda till trötthet och ökad risk för fall. 

Enures är inte samma sak som nokturi. Enures förekommer främst hos barn och kännetecknas av att man ofrivilligt kissar i sängen under sömnen. Vid enures går personen alltså inte upp för att kissa utan man kissar medan man sover.

Nokturi är mycket vanligt förekommande hos vuxna och förekomsten ökar med stigande ålder. Hos personer över 70 år behöver upp till cirka 90 procent gå upp på natten för att kissa. Hos personer mellan 20 och 40 år är det inte lika vanligt, men även här kan upp till 45 procent ha nokturi. Hos yngre vuxna är nokturi något vanligare hos kvinnor, men i högre åldrar är det vanligare hos män. Noktur är sannolikt ett underdiagnostiserat problem eftersom många inte vill eller vågar söka för det.

Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Nedsatt förmåga av urinblåsan att lagra urin

Ibland beror nokturi på att urinblåsan inte kan lagra så mycket urin. När urinmängden i urinblåsan har uppnått en viss volym skickas en signal till hjärnan om att det är dags att kissa. 

Exempel på orsaker som gör att urinblåsan har nedsatt förmåga att lagra urin är:

 • Överaktiv blåsa, som kan ha olika orsaker. Vanliga tillstånd är infektioner, förstorad prostata hos män eller att något trycker på urinblåsan, till exempel tarmar med avföring eller en muskelknuta i livmodern:
  • Ibland kan överaktiv blåsa behandlas med läkemedel såsom så kallade antimuskarina läkemedel eller beta-3-agonister men det har ofta blygsam effekt mot nokturin
  • Vid förstorad prostata kan man pröva behandling med så kallade alfa-1-receptorblockere och/eller 5-alfa-reduktashämmare
  • Bäckenbottenövningar och blåsträning, där man försöker träna på att hålla mer i urin i blåsan innan man kissar, kan ha effekt 
 • Ovanligare orsaker är skador i nerver till urinblåsan och skadad urinblåsa efter kirurgi eller strålbehandling.

Ökad produktion av urin

Om produktionen av urin är för stor kan urinblåsan fyllas så mycket att man behöver gå upp för att kissa. 

Exempel på orsaker som ger en ökad produktion av urin över hela dygnet är:

 • Diabetes med höga blodsockernivåer, såsom typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes. 
 • Diabetes insipidus, där man kissar ut stora mängder okoncentrerad urin.
 • Höga halter av kalcium i blodet.
 • Stort intag av vätska. 
 • Intag av vissa läkemedel såsom vätskedrivande, litium eller vissa blodtrycksmediciner såsom kalciumantagonister.

Exempel på orsaker som ger en ökad produktion av urin under natten är:

 • Stort intag av vätska under kvällen eller natten.
 • Sömnapnésyndrom, ett tillstånd där man får andningsuppehåll på natten.
 • Tillstånd med svullnader i kroppen, såsom hjärtsvikt eller venös insufficiens:
  • Vid sådana tillstånd kan vätskan hamna i blodomloppet på natten med ökad urinproduktion som resultat
 • Felaktig reglering av mängden urin som produceras under natten:
  • Njurarnas förmåga att producera koncentrerad urin regleras av hypofysen, en del av hjärnan där hormoner produceras
  • I vanliga fall ökar nivåerna av ett homron, antidiuretiskt hormon, som gör att njurarna koncentrerar urin under natten
  • Hos vissa minskar hormonnivåerna under natten vilket gör att det produceras mycket urin under natten, något som kallas för nattlig polyri eller nokturn polyuri
  • Tillstånd kan ibland behandlas med ett läkemedel, desmopressin, som liknar det kroppsegna hormonet. Behandlingen ger dock risk för låga värden av salter i blodet och ska därför genomföras med försiktighet. Det innebär att man inte ska dricka en timme innan och upp till åtta timmar efter intag av tabletten. Man ska också regelbundet lämna prov för att bedöma saltvärderna i blodet 

Sömnproblem

Om man sover dåligt kan man få en ökad uppmärksamhet på att urinblåsan är full. 

Exempel på orsaker där sömnproblem leder till nokturi är:

 • Psykisk ohälsa såsom stress eller depression.
 • Läkemedel som kan störa sömnen.
 • Andra orsaker till dålig sömn.

Övriga orsaker 

Som övriga orsaker kan nämnas att många av ovannämnda tillstånd kan förekomma samtidigt och bidra till nokturi. Parkinsons sjukdom och multipel skleros, MS, kan också leda till nokturi.

När ska man söka vård?

I vissa fall finns det ett specifikt beteende eller levnadsvanor som gör att man får nokturi. Ett exempel är stort intag av vätska på kvällen, särskilt alkohol eller koffeinhaltiga drycker. I sådana fall kan man försöka att minska på vätskeintaget och se om besvären minskar. Att tömma blåsan innan man lägger sig kan också minska besvären.

Om man trots ovanstående råd ändå upplever sänkt livskvalitet på grund av nokturi kan man söka vård för att utreda besvären. Snabbt uppkommen, kraftig nokturi ska alltid utredas. 

Annons
Annons

Utredning

Vanliga frågor

 • Hur ofta behöver du kissa på natten? Hur mycket störs du av det? Påverkas livskvaliteten av nokturin? Har du märkt någon skillnad jämfört med tidigare?
 • Hur mycket dricker du på kvällen, på natten, på dagen?
 • Har du besvär när du kissar? Tar det lång tid för att komma igång med att kissa, eller har sämre tryck på strålen? Gör det ont att kissa? Har du haft urininkontinens? Har du haft problem med prostataförstoring? Har du kraftiga urinträngningar på dagen?
 • Hur sover du? Har du haft sömnproblem tidigare? Har du eller någon annan märkt att du snarkar eller får andningsuppehåll på natten?
 • Har du några kända sjukdomar såsom diabetes, hjärtsvikt eller nervsjukdomar? Tar du några läkemedel som kan ge nokturi?

Undersökningar

 • Finns det tecken på svullnader i kroppen, oftast ben?
 • Undersökning av blodtrycket.
 • Bedömning av prostata genom att känna efter med ett finger i ändtarmen och en bedömning av underlivet.
 • Vid nokturi är det viktigt att kartlägga hur ofta och hur man kissar. En så kallad miktionslista kan hjälpa till att synliggöra kissmönstret. Om man misstänker en obstruktion i urinvägarna (ofta förstorad prostata hos män) är det viktigt att mäta hur lång tid det tar att kissa 1 deciliter. 

Remiss

 • Tillståndet kan ofta behandlas i primärvården men om man inte uppnår ett tillfredsställande resultat kan man bli remitterad till en specialist inom sjukdomar i urinvägarna. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.