Bristande funktion i urinblåsans slutmuskel hos barn


Uppdaterad den: 2012-10-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är inkontinens eller svårighet att hålla tätt?

Definieras som ofrivilligt läckage av urin hos barn efter att barnet blivit torrt. Typiskt är frekvent (mer än sju gånger per dag) och stark urinträngning med småskvättande. Ofta ser man undertryckande av urinavgång, det vill säga att barnet håller sig och kniper igen vid urineringsbehov.

Debutålder är tre till fem år, ofta efter en torr period. Detta är långt mer sällsynt än sängvätning och förekommer först och främst hos flickor.

Orsak

Normalt ska blåsmuskeln, som ger en tömning av blåsan, och urinblåsans slutmuskel arbeta tillsammans, men hos dessa barn är samspelet rubbat. Orsaken kan vara att barnet tidigare har hållit sig istället för att gå på toaletten och på det sättet förstört samspelet mellan musklerna. Att barnen håller sig kan till exempel bero på att de är upptagna med att leka eller att de upplever smärtor vid en urinvägsinfektion eller ömhet i underlivet.

Annons
Annons

Hur diagnostiseras tillståndet?

Symtomen är karakteristiska. Man hittar i regel inget fel vid en kroppsundersökning. Urinen ska undersökas med avseende på en eventuell infektion. Ultraljudsundersökning kan vara aktuellt för att utesluta missbildningar i urinvägarna, men i regel är detta inte nödvändigt.

Behandling

Det är viktigt att ta hänsyn till hur urinblåsan fungerar och att försöka arbeta in goda vanor. Det är vanligt att man kommer överens om att barnet ska kissa regelbundet, helst var tredje timme. Ett användbart hjälpmedel kan vara att föra dagbok över kissvanorna i till exempel 14 dagar, där man också noterar våta tillfällen. Man använder inga läkemedel vid detta tillstånd. De allra flesta blir bra av att införa goda vanor kring toalettbesöken.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons