Hydronefros

Ibland är avflödet av urin från njuren blockerat. Då ansamlas urinen i njuren. Om avflödeshindret kvarstår i flera dagar eller veckor gör det ökade trycket att njurbäckenet utvidgas, till så kallad hydronefros.

Uppdaterad den: 2019-01-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är hydronefros?

Njurarna består av själva njurvävnaden, där blodet filtreras, och av samlingssystemet (njurkalkar, eller calyces) som leder urinen till njurbäckenet. Därifrån transporteras urinen genom urinledarna ner till urinblåsan.

Vid hydronefros är samlingssystemet utvidgat. Denna utvidgning beror i de flesta fall på ett hinder i urinvägarna nedanför njurbäckenet. Följden blir att urinen ansamlas ovanför hindret, vilket ökar trycket i de övre delarna av urinvägarna, inklusive njurbäckenet. Om trycket förblir ökat tillräckligt länge kan det göra att njurvävnaden pressas ihop och njurens funktion försämras.

Symtomen man får beror på var hindret sitter och vad som orsakar hindret. Som regel ger utvidgningar som uppstår långsamt endast få eller inga symtom. Ett plötsligt hinder kan däremot ge starka koliksmärtor, som till exempel de smärtor som uppstår vid njursten. Om man dricker stora mängder vätska kan det ge svåra smärtor i flankerna under ett par timmar på grund av att det är så mycket vätska som ska igenom njurarna, vilket kan medföra en övergående tryckökning – särskilt om urinvägarna är lite trånga. I sällsynta fall kan hydronefros leda till högt blodtryck. Utveckling av njursvikt och akut stopp av urinproduktionen är också möjligt.

Annons
Annons

Hydronefros är inte något sällsynt tillstånd. Det kan förekomma hos nyfödda och spädbarn, som följd av medfödda förändringar. Vissa gravida kvinnor kan utveckla övergående hydronefros på grund av att livmodern trycker på urinledaren, men hos nästan alla går dessa förändringar tillbaka efter förlossningen. Hos äldre är hydronefros vanligast bland män på grund av prostatasjukdomar.

Symtom

Sjukhistorien ger vanligen en viss uppfattning om vad orsaken är, men om hindret inte har uppstått akut kan det hända att patienten är rätt symtomfri i den tidiga fasen. Ett hinder som uppstått akut, till exempel en njursten, ger akuta och mycket svåra smärtor.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Orsak

Hydronefros beror på ett avflödeshinder i urinvägarna. Ett sådant avflödeshinder kan till exempel bero på en förstorad prostata, eller en förträngning i den ena eller båda urinledarna. Detta leder till en ökad mängd urin och ett ökat tryck ovanför den trånga delen, så att njurarnas samlingssystem utvidgas.

Annons
Annons

Riskfaktorer är alla tillstånd som kan medföra ett hinder för urinens passage. De vanligaste orsakerna är graviditet, njursten, gynekologiska tillstånd, förträngningar i urinrör eller urinledare, prostatasjukdom, tumörer, backflöde av urin från blåsan, retroperitoneal fibros (bindvävsförändring bakom bukhinnan). Medfödda missbildningar och tryck på urinvägarna orsakad av infektion/svullnad i närliggande organ kan också vara förklaringen.

Diagnos

En allmän läkarundersökning är utgångspunkten när diagnosen ska ställas. Vid undersökningen mäts blodtrycket och magen och prostata undersöks. En stor hydronefros kan i sällsynta fall, till exempel hos en mager kvinna, kännas som en knöl.

Urinprov kan innehålla både blod och protein om njurskada föreligger. Ett blodprov kan visa om njurfunktionen är försämrad. Bilddiagnostiska undersökningar är dock vad som avgör diagnosen, som till exempel njurröntgen med kontrast insprutad i en ven, ultraljud eller datortomografi. Med hjälp av dessa metoder kan diagnosen ställas med säkerhet.

Behandling

Syftet med behandlingen är att ta bort avflödeshindret i urinvägarna, för att förhindra varaktig njurskada.

Behandlingen beror på vad som är orsaken till sjukdomen. Vid akuta smärtor är behandlingen densamma som vid njursten, och starka smärtstillande medel ges.

Vid återkommande smärtanfall, ökande försämring av njurfunktionen eller återkommande njurbäckeninflammationer finns det anledning att operera. Det kan vara nödvändigt att ta bort en eventuell njursten, operera medfödda missbildningar eller ta bort andra hinder för urinens avflöde.

I vissa fall väljer man att inte operera. I så fall rekommenderas årliga kontroller tills man är säker på att njurarna inte tar skada av hydronefrosen.

Prognos

Hur sjukdomen utvecklas beror på orsaken till hydronefrosen. Om tillståndet behandlas framgångsrikt inom några dagar eller veckor blir njurfunktionen vanligen helt normal igen.

Utan behandling kan bestående njurskador uppstå. Om hydronefrosen är kvar i veckor eller månader kan förändringar uppstå i njurarna. Njurvävnaden förstörs i varierande grad och man riskerar att förlora njurfunktionen.