Bakterier i urinen utan symtom

Urinen är oftast fri från bakterier men ibland förekommer bakterier utan att det ger symtom. Hos gravida kvinnor rekommenderas då alltid behandling.

Uppdaterad den: 2017-12-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bakterier i urinen utan symtom?

Bakterier i urinen utan symtom (asymtomatisk bakteriuri), är fynd av bakterier i urinen utan att man har några symtom från urinvägarna. Detta är ett förhållandevis vanligt tillstånd hos såväl barn och vuxna kvinnor.

Hos äldre män och kvinnor är tillståndet mycket vanligt och personer som har en kateter i urinblåsan har alltid bakterier i urinen efter ett par veckor. Tillståndet förekommer hos 1–2 % av gravida. Tillståndet ses sällan hos yngre män.

Gravida och bakterier i urinen utan symtom

Gravida som inte behandlas för bakterier i urinen har ökad risk att få njurbäckeninflammation. Se även: urinvägsinfektion och bakterier i urinen hos gravida.

Annons
Annons

Hur diagnostiseras tillståndet?

Tillståndet upptäcks genom att man tar en urinodling, där man kan se om det växer bakterier i urinen.

Behandling

Behandling av bakterier med antibiotika rekommenderas enbart hos gravida kvinnor, hos män som ska göra ingrepp i urinvägarna och ibland hos (späd-)barn. Hos andra med bakterier i urinen utan symtom rekommenderas inte behandling. Det verkar som om kroppen lever i fred med bakterierna.

Prognos

De allra flesta utvecklar inte någon infektion i urinvägarna på grund av bakterier i urinen utan symtom. Om behandling är nödvändigt blir de flesta av med bakterierna. De kan dock komma tillbaka varför man ibland behöver kontrolleras oftare. Hos barn som har sjukdomar i urinvägarna bör ibland längre tids behandling med antibiotika övervägas för att minska risken för urinvägsinfektioner.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons