Ställ krav på din uppföljningsvård – det här kan du förvänta dig

De senaste årens snabba medicinska framsteg inom MS-vården har gjort det möjligt att förebygga permanent funktionsnedsättning avsevärt. Men hur vet du att du får ta del av utvecklingen och vården du har rätt till? 


Lovisa
Publicerad den: 2021-03-16
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Ställ krav på din uppföljningsvård –  det här kan du förvänta dig
Annons

 

Multipel skleros (MS) är en kronisk och nervnedbrytande sjukdom och grunden för god vård och omsorg är att kontinuerligt få effekterna av insatt behandling uppföljd. En kontinuerlig uppföljning möjliggör också att nya symtom hittas tidigt och att rätt åtgärder vidtas. Detta förbättrar i sin tur förutsättningarna för att så långt som möjligt behålla funktionsförmågan. 

För att säkerställa att alla får rätt vård och ett kvalificerat omhändertagande, finns Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros att följa. Och svenska MS-sällskapet har bland annat upprättat mål för kvalitetssäkring av MS-vården i Sverige. Men även om mål och riktlinjer finns är det inte alltid att de följs. Det kan därför vara bra att själv ha koll på vad du som MS-patient faktiskt har rätt till. 

Annons
Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Årlig uppföljning 

Vid multipel skleros krävs ofta initialt sjukdomsmodifierande behandling som i senare sjukdomsstadiet mer övergår till att bli symtomlindrande. För att avgöra när, var och hur dessa olika behandlingar ska sättas in eller ändras är det nödvändigt att övervaka sjukdomsaktiviteten och kontinuerligt bli undersökt av en erfaren läkare. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör detta ske minst en gång om året. 

Magnetkameraundersökning 

Undersökningar med magnetkamera är standardmetod vid MS-diagnostik och en mycket viktig del – inte minst vid uppföljning och utvärdering av behandling. En magnetkameraundersökning bör ske minst en gång per år för att förbättra möjligheten att identifiera nya förändringar över tid samt se om inflammationen är aktiv.

Intervallet mellan magnetkameraundersökningarna kan dock minskas vid ny sjukdomsaktivitet och vid insättning eller byte av behandling. Omvänt bör den öka om bilden är oförändrad under minst tre år. 

Annons
Annons

Anpassat rehabiliteringsteam 

Att nedsatt funktionsförmåga orsakad av multipel skleros i sin tur påverkar livet är ett faktum. Förmågan att utföra och vara delaktig i olika aktiviteter är exempel på sådant som efter en diagnos kan komma att förändras. Olika typer av rehabiliteringsåtgärder kan därför vara avgörande i frågan om livskvalitet.

Inledningsvis har du som patient främst kontakt med din läkare och sjuksköterska. Men för att kunna bedöma och tillgodose varje individs personliga behov av rehabilitering, blir nästa steg tillgång till ett multidisciplinärt team. De olika professionerna i teamet bidrar utifrån sin specifika kunskap till att bedöma den enskilda personens behov av vård och planera in lämpliga åtgärder. 

Ett fullständigt MS-team består av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Teamet bör också ha tillgång till logoped och dietist.

Egen MS- sjuksköterska 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda personer med multipel skleros tillgång till en MS-sjuksköterska. Som patient är det viktigt att enkelt kunna få kontakt med en erfaren sjuksköterska som kan svara på de frågor och funderingar som uppstår. MS-sjuksköterskan ses ofta som en trygghetsfaktor i vardagen och utgör grunden till ett långsiktigt, gott omhändertagande.

Exempel på vad MS-sjuksköterskan gör är att bedriva egen mottagning, följa upp läkemedelsbehandling via telefon samt ha kontakt med andra vårdgivare inom exempelvis kommunal verksamhet eller primärvården. Med hjälp av detta arbetssätt kan vården snabbt agera på patientens uppkomna besvär eller behov i olika sjukdomsrelaterade situationer.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Gånginriktade rehabiliteringsinsatser 

Ytterligare något som Socialstyrelsen rekommenderar och som kan ses som en rättighet vid multipel skleros, är gånginriktade rehabiliteringsinsatser. Meningen är att dessa insatser ska förbättra saker såsom gångförmåga och balans, exempelvis genom konditionsträning och styrketräning. 

Avgörande för Socialstyrelsen rekommendationer är dock tillståndets svårighetsgrad och att åtgärden är en förutsättning för att kunna följa sjukdomens utveckling och vid behov kunna justera behandlingen. 

Läs fler texter om multipel skleros, MS:

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu