Att leva med MS

Man kan dämpa besvären vid MS om man upprätthåller god fysisk hälsa med fysisk träning, bra kosthållning, lugn och ro, minskad stress och tillräckligt med sömn.

Uppdaterad den: 2019-08-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Fötter
Annons

Allmänna livsstilsråd vid MS

Betydelsen av god hälsa vid MS

När kroppen är sund och frisk klarar den bättre att motverka de besvär som sjukdomen medför. Det blir också lättare att undvika andra sjukdomar. De allra flesta råden för en sund livsstil är densamma som alla människor bör följa, men för MS-patienter är det särskilt viktigt att följa dem.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och träning bör vara en viktig del av vardagen för dig som MS-patient. Det kan röra sig om fysioterapiövningar för att förhindra att musklerna stelnar. Träning och övningar i simbassäng har visat sig vara särskilt bra. Läkare och fysioterapeuter kan ge råd om hur man bör lägga upp träningen, och på många platser finns det gruppträning som är anpassad för MS-patienter.

Kosthållning vid MS

I allmänhet rekommenderas en varierad kosthållning baserat på de rekommendationer som gäller för oss alla. Det vill säga fullkornsbröd, frukt och grönsaker (fem om dagen), vitt kött och begränsat intag av animaliskt fett och rött kött. Om sjukdomen leder till minskad fysisk aktivitet är det viktigt att komma ihåg att kalorimängden måste begränsas för att undvika övervikt.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Hur är det med värme?

Många MS-patienter upplever att de mår sämre om de blir onormalt upphettade, till exempel vid karbad, bastu eller att vistas i ovanligt varma omgivningar. Detta är en erfarenhet som är så vanlig att man brukar informera om det. Dock ser kroppen inte ut att ta någon skada utan man återfår sin vanliga funktionsnivå efter en värmeutlöst försämring.

Hur tacklar man stress?

De flesta människor besväras av stress då och då. Personer som har allvarliga kroniska sjukdomar, till exempel MS, kan också uppleva påfrestningar i samband med sjukdomen. Det är inte ovanligt att plågas av frustration, uppgivenhet, aggression och nedstämdhet. Orsakerna kan vara osäkerhet kring diagnosen, oförutsägbarhet i sjukdomen, allvarlighetsgraden, problem med att utföra göromål som man klarade förut, ekonomiska problem, beroende av andra och problem i familjelivet.

Stress är en urgammal reaktion och har under människans utveckling varit helt nödvändig. När vi blir stressade skickas en rad nervsignaler och hormoner ut i kroppen, och dessa fungerar bland annat genom att öka hjärtfrekvensen och skicka blod till de stora musklerna. En viss grad av stress kan i vissa situationer vara ändamålsenligt, till exempel när man ska hinna till bussen. Mycket och ihållande stress är jobbigt och påfrestande, och kan påverka hälsan negativt. Vissa MS-patienter kan därför ha god nytta av att lära sig hantera stress.

Annons
Annons

För att kunna hantera stress måste man först och främst lära sig att känna igen de symtom som uppstår. Något av det man kan märka är ilska, koncentrationssvårigheter eller känslomässiga svängningar. Man kanske får hjärtklappning och börjar andas snabbare. Man får fuktiga handflator, börjar svettas och överreagerar lätt.

Det finns många saker man kan göra själv för att hantera stress bättre. Det finns också olika stresshanteringskurser som kan vara till nytta. Något av de viktigaste är att försöka att ha positiva tankar och att acceptera att sjukdomen orsakar händelser i livet som man inte kan kontrollera. Avslappningstekniker och olika former av meditation kan vara till hjälp för vissa. Regelbunden fysisk aktivitet, tillräcklig vila och sömn och en sund kosthållning, är sådant som dämpar stress hos de allra flesta. Alkohol och avslappnande läkemedel har ingen plats i behandlingen av stress, och kan förvärra problemen.

Familjeliv och anhöriga

MS är en allvarlig kronisk sjukdom, och man får vara inställd på att sjukdomen efter hand kommer att kräva anpassning av familjelivet och planerna för framtiden. Många patienter kan ha sjukdomen i flera år utan några större besvär, men de flesta behöver förr eller senare hjälp och stöd. Att veta detta kan vara påfrestande, inte bara för den som är sjuk, men också för partner, barn och andra nära anhöriga. Att se en person man tycker om gradvis bli svagare kan vara en stor påfrestning som kräver sammanhållning och ömsesidig stöttning. Det kan vara krävande att leva tillsammans med någon som har MS, och frustration, uppgivenhet och ilska är vanliga känslor.

I denna situation blir det mycket viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation inom familjen, och säga ifrån innan saker blir problem. Familjesamtal med psykolog kan vara bra för många.

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och mål. Det kan vara bra att sätta sig in ordentligt i sjukdomen, och förklara för familjemedlemmar, vänner och kolleger lite om vad MS innebär, så att de lättare kan förstå hur man har det.

Anpassning av hemmiljö och arbete

Många MS-patienter är oroliga för att sjukdomen ska hindra dem från att kunna arbeta eller sköta hushållet. Det finns dock mycket utrustning som är anpassad för patienter med MS. Sjukvården kan bidra med goda råd och utrustning som underlättar vardagen. Det kan exempelvis röra sig om skrivhjälpmedel, anpassade fordon, anpassningar i hemmet, köksutrustning, rullstolar och kläder.

Kan jag få barn om jag har MS?

För de allra flesta påverkar MS inte möjligheterna att bli gravid. Vissa kvinnor upplever faktiskt en förbättring av symtomen under graviditeten, men de tre första månaderna efter förlossningen finns en risk för ökad sjukdomsaktivitet.

Multipel skleros hos modern påverkar vanligtvis inte barnets utveckling, och graviditeten förlöper i regel normalt. Vissa kvinnor med svår MS har försvagad muskulatur, så att det blir svårare att få ut barnet. Bra hjälp vid förlossningen och möjligheten till kejsarsnitt gör att detta vanligtvis inte är något stort problem.

Det finns en viss ärftlighet vid MS. Om du har MS kan det finnas en ökad risk för att ditt barn ska utveckla sjukdomen, jämfört med andra barn. Man ska dock komma ihåg att MS är en mycket sällsynt sjukdom, och även om risken är förhöjd är den ändå liten.