Expert

Ulla-Britt Löfgren

  • diabetessjuksköterska, Universitetssjukhuset, Linköping
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Jag är sjuksköterska och specialiserad inom diabetes, startade diabetesmottagning på sjukhuset i Norrköping 1973 och arbetade där i nästan trettio år med främst typ 1 diabetiker. Under dessa år har jag fått vara med om en fantastisk utveckling inom diabetesvården och träffat många personer med diabetes. Arbetar nu som diabetessjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping på halvtid. Övrig tid arbetar jag för Nationella Diabetesregistret (NDR), vilket innebär att jag sitter i projektledningen och handleder diabetesteam i landet i kvalitetsutvecklingsprojekt inom diabetesvården. Att lyssna till och diskutera med patienterna har alltid varit min bästa kunskapskälla. Ett annat intresse är att bedriva utbildning i omvårdnad vid diabetes.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.