Expert

Thomas Mätzsch

  • överläkare kärlkirurgi, Kärnsjukhuset Skövde
  • Kärnsjukhuset Skövde
  • Medlem sedan: 2011-05-16
Jag är specialist i kärlkirurgi med speciellt intresse för karotiskirurgi som strokeförebyggande behandling. Jag arbetade på Universitetssjukhuset MAS i Malmö i drygt 20 år innan jag 2008 började på kärlenheten, kirurgiska kliniken, Kärnsjukhuset Skövde. Min tidigare forskning har huvudsakligen handlat om lågmolekylärt heparin och trombosprofylax. Mitt kliniska intresse har fokuserats på frågor kring den kirurgiska behandlingen av förträngningar i halspulsådern, karotisstenoser.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.