Expert

Peter Svensson

  • professor och överläkare Koagulationscentrum/SUS, Malmö
  • Region Skåne
  • Medlem sedan: 2016-09-29

Peter J Svensson  är utbildad vid Lunds Universitet och har gjort sin specialist utbildning vid Skånes Universitets Sjukhus.  Peter J Svensson är specialist i Internmedicin, Hematologi och Blödnings och trombos sjukdomar och är kliniskt verksam vid trombos och hemostascentrum Skånes Universitets Sjukhus sedan 1991. Sedan 2015 är Peter J Svensson professor i koagulations sjukdomar samt är verksam som program direktör för läkarprogramet vid Lunds Universitet.

Forskningsintresset är trombofili och antikoagulation och Peter J Svensson är ordförande i det nationella kvalitets registret Auricula. Han har skrivit 150 vetenskapliga artiklar samt ett flertal läroböcker.