Expert

Ingela Fehrman-Ekholm

  • överläkare vid transplantations-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt vid Dialysavdelningen, Sophiahemmet
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Jag är specialist i njurmedicin/allmän internmedicin. Mitt intresse och arbetsområde är njurmedicin, blev docent vid Karolinska Institutet 1986. Idag sysslar jag framför allt med transplantation och dialys. Jag är överläkare vid Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt vid Dialysavdelningen Sophiahemmet. Min forskning är framför allt kring donatorer - dessa altruistiska personer som donerat en njure eller en del av levern. Det är därför jag har en fot på Sahlgrenska som har Sveriges största transplantationsverksamhet. Här ser jag alla typer av transplanterade och får erfarenhet av modern immundämpande medicinering. Jag är också intresserad av njurfunktion samt optimering av dialysbehandling. Har varit mycket anlitad föreläsare och inbjuden talare inom mitt specialområde donatorer. Har c:a 220 publikationer inklusive böcker och abstract.

Besvarade frågor

  1. 2010-09-22
  2. 2010-02-01
  3. 2009-10-29

Publicerade sidor

  1. 2008-10-02

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.